Επιλογή Σελίδας

Το European Digital Education Hub έχει δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας για την ανάπτυξη ενός πλαισίου που ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της υποστήριξης της απρόσκοπτης ανταλλαγής δεδομένων και περιεχομένου μαθημάτων σε ευρωπαϊκές εικονικές πανεπιστημιουπόλεις. Αυτή η ανταλλαγή είναι γνωστή ως διαλειτουργικότητα.

Ομάδα ομαδοποιημένη σε κύκλο κρατώντας τις γροθιές τους στη μέση

Σχετικά με το πλαίσιο

Στόχος αυτού του πλαισίου είναι να παράσχει στα ευρωπαϊκά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μια πρακτική εργαλειοθήκη για τη διασφάλιση διαλειτουργικών εικονικών περιβαλλόντων μάθησης. Θα θέσει τα θεμέλια για την ευθυγράμμιση των προτύπων σε επίπεδο ΕΕ στην ανταλλαγή δεδομένων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό θα δημιουργήσει τη βάση για ένα ψηφιακό οικοσύστημα που θα ανταποκρίνεται στις μελλοντικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Αυτή η πρωτοβουλία ευθυγραμμίζεται με το Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υιοθετεί επίσης μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω χρησιμοποιώντας το Hub ως τον ιδανικό χώρο για την ανάπτυξη πλαισίου.

Μέσα από αυτό το πλαίσιο, η ομάδα εργασίας επιδιώκει να συμβάλει σε ένα ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό τοπίο, δηλαδή

  • συνδεδεμένος
  • αποτελεσματικός
  • μαθητευόμενος

Η ομάδα εργασίας

Η ομάδα εργασίας, που λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 2023, αποτελείται από περισσότερους από 110 επαγγελματίες ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών) τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικούς στη διαλειτουργικότητα. Προερχόμενα τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς οργανισμούς, τα μέλη συγκεντρώνουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και προοπτικών.

Προκήρυξη

Σε ένα από κοινού σχεδιασμένο μανιφέστο, η ομάδα εργασίας περιγράφει τις προθέσεις της και τις κατευθυντήριες αρχές πίσω από το έργο της.

Αποσκοπεί να

  • δίνουν προτεραιότητα στις ευρωπαϊκές δημόσιες αξίες
  • δημιουργία ενός αξιόπιστου περιβάλλοντος για την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών
  • εστίαση στην ασφάλεια και την αξιοπιστία των πληροφοριών

Οι βασικές αρχές που θα καθοδηγήσουν την ομάδα εργασίας περιλαμβάνουν: βιωσιμότητα, διασφάλιση ποιότητας, κοινωνική ένταξη, ευθυγράμμιση με καθιερωμένα πρότυπα και πρακτικές, μετριασμό του κινδύνου και προστασία δεδομένων.

Με την ενσωμάτωση των υφιστάμενων τεχνολογικών προτύπων και των πολιτικών της ΕΕ, το πλαίσιο διαλειτουργικότητας θα στοχεύει στην καλλιέργεια ενός ανοιχτού, προσαρμόσιμου οικοσυστήματος.

Αρχιτεκτονική αναφοράς

Τους επόμενους μήνες, οι ειδικοί θα εντοπίσουν τις ανάγκες διαλειτουργικότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αξιοποιώντας την εμπειρία των συμμαχιών των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων .

Μέσω της χαρτογράφησης περιπτώσεων χρήσης και διαδρομών χρηστών, η ομάδα εργασίας στοχεύει να σχεδιάσει μια αρχιτεκτονική αναφοράς για το πλαίσιο.

Διαβάστε το προσχέδιο του μανιφέστου

Γίνετε μέλος της ομάδας εργασίας για τη διαλειτουργικότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Είστε επαγγελματίας που ενδιαφέρεται για την επίτευξη διαλειτουργικότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση; Μπορείτε να συμβάλετε στην ανάπτυξη του μανιφέστου και του πλαισίου.

Γίνετε μέλος της ομάδας εργασίας διαλειτουργικότητας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Σχετικό περιεχόμενο

Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή ΕκπαίδευσηΣχετικά με το European Digital Education Hub

Πηγή: europa.eu