Επιλογή Σελίδας

Τις διαδικασίες διενέργειας των εισαγωγικών εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου για την εισαγωγή φοιτητών στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθόρισε εκ νέου το υπουργείο Παιδείας. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, το πρόγραμμα των εξετάσεων των μαθημάτων «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» και «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, και ανακοινώνεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. έως και τη 15η Σεπτεμβρίου του σχολικού έτους, εντός του οποίου πραγματοποιούνται οι πανελλαδικές εξετάσεις. Στο πρόγραμμα αναφέρονται η ημερομηνία εξέτασης κάθε μαθήματος, η διάρκεια εξέτασης του μαθήματος και η ώρα προσέλευσης των υποψηφίων στις αίθουσες των εξετάσεων.

Εξεταστικά κέντρα

Α. Το μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», εξετάζεται σε εξεταστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης που μπορεί να είναι Λύκεια ή άλλα διδακτήρια ή χώροι εκτός των Λυκείων που στην περίπτωση αυτή λειτουργούν ως παραρτήματα εξεταστικών κέντρων. Ανάλογα με τον αριθμό υποψηφίων μπορεί να ορίζονται εξεταστικά κέντρα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Β. Το μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» εξετάζεται σε εξεταστικά κέντρα που είναι Μουσικά Σχολεία ή άλλα διδακτήρια ή χώροι εκτός των Μουσικών Σχολείων που στην περίπτωση αυτή λειτουργούν ως παραρτήματα των εξεταστικών κέντρων αντίστοιχων Μουσικών Σχολείων, με την προϋπόθεση να υπάρχει κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμός με μουσικά όργανα (πιάνο κλπ). Η εξέταση των υποψηφίων στα έργα της μονωδίας του είδους α) Κλασική, Δυτικοευρωπαϊκή μουσική, δύναται να πραγματοποιείται για το σύνολο αυτών των υποψηφίων σε συγκεκριμένα εξεταστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Ανάλογα με τον αριθμό υποψηφίων μπορεί να ορίζονται εξεταστικά κέντρα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. 2. Τα εξεταστικά κέντρα για την διεξαγωγή των εξετάσεων των μαθημάτων «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» και «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και ανακοινώνεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Υποχρεώσεις Υποψηφίων

Οι υποψήφιοι που προσέρχονται για εξέταση στο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» θα πρέπει να φέρουν μαζί τους τα μουσικά όργανα στα οποία θα εξεταστούν, εκτός από τα μουσικά όργανα πιάνο και ευρωπαϊκά κρουστά, τα οποία θα υπάρχουν στο χώρο εξέτασης τους. Για την εξέταση των έργων των α) Κλασική, Δυτικοευρωπαϊκή μουσική, β) Τζάζ και Δημοφιλής μουσική ειδών μουσικής, καθώς και των έργων Βυζαντινής Ψαλτικής του γ) είδους μουσικής, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα χρήσης δικής τους παρτιτούρας. Οι υποψήφιοι κατά την εξέτασή τους δεν θα πρέπει να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα.

Πάτρα - Πανεπιστημιακό νοσοκομείο
Πάτρα – Πανεπιστημιακό νοσοκομείο

Διαδικασία εξέτασης Υποψηφίων

Α. Για την εξέταση του μαθήματος «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» θα διανεμηθούν στους υποψηφίους τα θέματα που αφορούν και τα δύο αντικείμενα ταυτόχρονα, δηλαδή «Μουσική Αντίληψη και Θεωρία» και «Αρμονία» τα οποία θα περιλαμβάνουν 5 ομάδες ερωτημάτων. Η διαδικασία και ο τρόπος εξέτασης, αν δεν έχει διανεμηθεί εκ των προτέρων σχετικό έντυπο οδηγιών στους υποψηφίους, ανακοινώνεται πριν την έναρξη της εξέτασης. Η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Αντίληψης και Θεωρίας περιλαμβάνει ερωτήματα πολλαπλών επιλογών και ερωτήματα σύντομης απάντησης, τα οποία αφορούν σε αναγνώριση διαστημάτων και συγχορδιών, αναγνώριση μέτρων και αρμονικών διαδοχών και ρυθμικομελωδικής υπαγόρευσης μελωδίας. Η εξέταση στο αντικείμενο της Αρμονίας περιλαμβάνει ασκήσεις εναρμόνισης δοσμένης μελωδίας, δημιουργία πτωτικής – μετατροπικής αρμονικής διαδοχής και αρμονικής ανάλυσης. Το επίπεδο γνώσεων των υποψηφίων στην Αρμονία αντιστοιχεί στο επίπεδο γνώσεων του Υποχρεωτικού Αρμονίας. Συνολικά η εξέταση στο μάθημα της Μουσικής Αντίληψης Θεωρίας και Αρμονίας έχει διάρκεια 3 ώρες και 30 λεπτά. Κατά την εξέταση και των δύο μουσικών αντικειμένων ο υποψήφιος καλείται να γράψει στο τετράδιο τις απαντήσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες της Κεντρικής Επιτροπής Εισαγωγικών Εξετάσεων. Β. Κατά την εξέταση του μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» ο υποψήφιος αφού γίνει πρώτα ο έλεγχος των προσωπικών του στοιχείων στο τετράδιο, τα οποία και θα επικαλυφθούν από τον Επιμελητή εξεταστικής διαδικασίας με το αδιαφανές αυτοκόλλητο, στη συνέχεια εισέρχεται στο χώρο εξέτασης συνοδεία αυτού και τότε ξεκινά η εξέταση.

Πηγή: ΕΘΝΟΣ