Επιλογή Σελίδας

Προκειμένου να καταρτιστεί το Μητρώο Πιανιστικής Συνοδείας για το μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» σύμφωνα με το άρθρο 10 της αριθμ. Φ.253/19033/Α5 (Β’ 1519/7-3-2024) Υ.Α., καλούνται μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ μουσικών γνωστικών αντικειμένων, Σύμβουλοι Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ79, εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 ή μέλη των Κρατικών και Δημοτικών Ορχηστρών με σχέση εργασίας μόνιμου ή αορίστου χρόνου, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις διαδικασίες εξέτασης του μουσικού μαθήματος «Μουσική  Εκτέλεση και Ερµηνεία» ως συνοδοί πιανίστες στις Επιτροπές της ΜΟΝΩΔΙΑΣ του είδους Κλασικής, Δυτικοευρωπαϊκής Μουσικής, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘΑ. 

Οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να κατέχουν Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό Τίτλο από ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με ειδίκευση στο Κλασικό Πιάνο ή στη Συνοδεία Πιάνου. Οι τίτλοι από χώρες του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από την αναγνώριση της ισοτιμίας τους από το ΔΟΑΤΑΠ. 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024 και εφεξής για την εισαγωγή σπουδαστών στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όπως ορίζεται στην αριθμ. Φ.253/66947/A5 (ΦΕΚ 3927 Β’/16-06-2023) Υπουργική Απόφαση.

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση, ένα από τα μαθήματα στα οποία πρέπει να εξεταστούν όσοι ενδιαφέρονται να εισαχθούν στα ανωτέρω Μουσικά Τμήματα είναι το μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» όπου και αξιολογείται το επίπεδο οργανοχρησίας των υποψηφίων. Ως μουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη. Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει και την εξέταση έργων της Μονωδίας του είδους Κλασικής, Δυτικοευρωπαϊκής Μουσικής, για τα οποία προβλέπεται χρήση πιανιστικής συνοδείας, χωρίς να έχει προηγηθεί πρόβα μεταξύ υποψηφίου και πιανίστα.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση προς τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘΑ μέσω του gov.gr. Στη συνέχεια θα πρέπει να αποστείλουν το αρχείο pdf της υπεύθυνης δήλωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση music.panelladikes@minedu.gov.gr  αποκλειστικά έως την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024, συνυποβάλλοντας και τα πτυχία ή/και μεταπτυχιακούς τίτλους που απαιτούνται.

 Σημειώνεται ότι οι διαδικασίες εξέτασης του μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» λαμβάνουν χώρα σε μία ημέρα, η οποία ορίζεται κάθε χρόνο μέσω υπουργικής απόφασης καθορισμού του προγράμματος των πανελλαδικών εξετάσεων για τα ειδικά και μουσικά μαθήματα.  Για τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2024 η εξέταση του συγκεκριμένου μαθήματος είναι στις 25-6-2024. Στη συνέχεια, επίσης με υπουργική απόφαση, ορίζονται οι πιανίστες για τη συνοδεία στην εξέταση των έργων της Μονωδίας της Κλασικής, Δυτικοευρωπαϊκής Μουσικής για το ως άνω μάθημα, οι οποίοι επιλέγονται από το κυρωμένο Μητρώο Πιανιστικής Συνοδείας κατόπιν επικοινωνίας και δήλωσης της διαθεσιμότητάς τους για τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Για να δείτε τα έργα της Μονωδίας του είδους Κλασικής, Δυτικοευρωπαϊκής Μουσικής πατήστε εδώ

Για να δείτε το υπόδειγμα της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης που θα πρέπει να υποβληθεί μέσω gov.gr πατήστε εδώ

Πηγή: ΥΠΑΙΘΑ