Επιλογή Σελίδας

Το Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας είναι μια εκπαιδευτική εκδήλωση η οποία δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ψηφιακά έργα που αναπτύσσουν στο σχολείο τους. Είναι ανοικτό στην κοινωνία και δίνει την ευκαιρία σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και επισκέπτες να λάβουν μέρος σε πρωτότυπες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες με αντικείμενο την Πληροφορική και την Ψηφιακή Τεχνολογία.

Το Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας διοργανώνεται από Εκπαιδευτικούς Πληροφορικής με την υποστήριξη των αντίστοιχων Περιφερειακών Υπηρεσιών/Δομών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρειες και Δήμοι) και Ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Την ευθύνη της διεξαγωγής έχουν κατά τόπους υπηρεσίες και δομές του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι οποίες με απόφαση του νόμιμου εκπρόσωπού τους εκφράζουν του ενδιαφέρον τους σε σχετική πρόσκληση από την Κεντρική Επιτροπή του Φεστιβάλ. Τον συντονισμό του Φεστιβάλ σε Πανελλήνιο επίπεδο έχει η Κεντρική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής, οι οποίοι δημιούργησαν και διατήρησαν τον θεσμό αυτό εδώ και 10 χρόνια (Δείτε Καταστατικό).

Στο πλαίσιο του Μαθητικού Φεστιβάλ θα υπάρξει η δυνατότητα να παρουσιαστούν έργα ψηφιακής δημιουργίας, τα οποία δημιουργήθηκαν: στο πλαίσιο μαθημάτων Πληροφορικής όλων των βαθμίδων (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο), στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων των Δημοτικών και Γυμνασίων και στη Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων των ΕΠΑΛ. Επιπλέον, είναι δυνατό να συμπεριληφθούν και έργα τα οποία δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο κάποιας σχολικής δραστηριότητας (Περιβαλλοντική, Πολιτιστική, Αγωγής Υγείας, κ.ά.), εθνικού ή ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος, ομίλου ή στο πλαίσιο κάποιου διαθεματικού/διεπιστημονικού σχεδίου συνεργασίας μεταξύ του μαθήματος της Πληροφορικής και άλλων
μαθημάτων.

Η συγκεκριμένη μαθητική συνάντηση θα δώσει την ευκαιρία:
α) της ανάδειξης και ενίσχυσης της δημιουργικότητας των μαθητών και των εκπαιδευτικών Πληροφορικής, και
της παρουσίασης των ψηφιακών έργων τους σε συμμαθητές/-τριες, εκπαιδευτικούς, γονείς και την ευρύτερη
κοινωνία,
β) της ενημέρωσης και της διάχυσης των μαθησιακών δραστηριοτήτων, οι οποίες καλλιεργούν τη
δημιουργικότητα και την ολόπλευρη μάθηση μέσω των σχεδίων εργασίας και της επίλυσης πρακτικών
προβλημάτων, και
γ) της επικοινωνίας των μελών της σχολικής κοινότητας (μαθητές/-τριες, εκπαιδευτικοί, γονείς) μεταξύ τους, με
την επιστημονική κοινότητα και με την ευρύτερη κοινωνία.

Δείτε την Έγκριση του 13ου Μαθητικού Φεστιβάλ Εδώ

Δείτε την Προκήρυξη Εδώ

Πηγή: digifest.info