Επιλογή Σελίδας

Το «Σπουδάζω με Υποτροφία» της Equal Society είναι η απόδειξη πως μια ιδέα είναι ικανή να αλλάξει τη ζωή τόσων ανθρώπων.

Στο «Σπουδάζω με Υποτροφία» αντικατοπτρίζεται η ανάγκη μας να στηρίξουμε όλους αυτούς που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και που, στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν τις σπουδές τους ή να προωθήσουν τα ακαδημαϊκά τους όνειρα και την καριέρα τους, βρίσκουν εμπόδια στις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες της εποχής.
Ο Οργανισμός μας με πίστη στην αξία της εκπαίδευσης και με την πολύτιμη αρωγή μεγάλων δημοσίων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων προσφέρει διέξοδο και δικαίωμα στο αύριο.

Από την έναρξη του προγράμματος μέχρι και σήμερα, έχουν δοθεί 526 υποτροφίες.

Προσδοκία μας είναι για ακόμη μία ακαδημαϊκή χρονιά να αποτελέσουμε την γέφυρα για αυτούς τους ανθρώπους και να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες.

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση;

Αφού επιλέξετε το εκπαιδευτικό ίδρυμα που σας ενδιαφέρει ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία

2. Επιλέξτε την Υποτροφία που σας ενδιαφέρει

3. Συμπληρώστε τα πεδία κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων επισυνάπτοντας τα απαραίτητα έγγραφα

4. Συμπληρώστε τα πεδία ακαδημαϊκών κριτηρίων επισυνάπτοντας τα απαραίτητα έγγραφα & όπου αυτό είναι απαραίτητο την ακαδημαϊκή αίτηση

5. Ολοκληρώστε την υποβολή της αίτησης πατώντας «Αποστολή Αίτησης»

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

1. Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατίθενται εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων χορήγησης υποτροφίας. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα λαμβάνονται υπόψη.

2. Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής που έχει οριστεί από την Equal Society και ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσής τους δε θα λαμβάνονται υπόψη.

3. Έγγραφα που πιστοποιούν κοινωνικά, οικονομικά και ακαδημαϊκά κριτήρια, πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την καθορισμένη περίοδο υποβολής αιτήσεων χορήγησης υποτροφίας. Σε διαφορετική περίπτωση δε θα λαμβάνονται υπόψη.

4. Έγγραφα που δεν έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, προκειμένου να ληφθούν υπόψη.

Δείτε όλες τις διαθέσιμες Υποτροφίες από όλα τα ιδρύματα εδώ

Κάντε την αίτηση σας εδώ

Πηγή: equalsociety.gr