Επιλογή Σελίδας

Το Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Φοιτητών (PISA) είναι μια τριετής έρευνα των 15χρονων φοιτητών που αξιολογεί κατά πόσον έχουν αποκτήσει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνία. Η αξιολόγηση επικεντρώνεται στην ικανότητα ανάγνωσης, στα μαθηματικά, στην επιστήμη και σε ένα καινοτόμο πεδίο (το 2018, ο καινοτόμος τομέας ήταν παγκόσμιας εμβέλειας) και την ευημερία των μαθητών.

Τι γνωρίζουν και τι μπορούν να κάνουν οι 15χρονοι μαθητές στην Ελλάδα.

Οι μαθητές στην Ελλάδα πήραν βαθμολογία χαμηλότερη από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και την επιστήμη.

Σε σύγκριση με το μέσο όρο του ΟΟΣΑ, ένα μικρό ποσοστό των μαθητών στην Ελλάδα πέτυχε το υψηλότερο επίπεδο επάρκειας (Επίπεδο 5 ή 6) σε τουλάχιστον ένα θέμα. Ταυτόχρονα, μικρότερο ποσοστό οι μαθητές πέτυχαν ένα ελάχιστο επίπεδο επάρκειας (επίπεδο 2 ή υψηλότερο) σε τουλάχιστον ένα θέμα.

Τι γνωρίζουν και τι μπορούν να κάνουν οι μαθητές στην ανάγνωση

Στην Ελλάδα, το 69% των φοιτητών έφθανε τουλάχιστον στην ικανότητα ανάγνωσης επιπέδου 2 (μέσος όρος του ΟΟΣΑ: 77%). Στο ελάχιστο, οι μαθητές μπορούν να προσδιορίσουν την κύρια ιδέα σε κείμενο με μέτριο μήκος, να βρουν πληροφορίες, αν και μερικές φορές πολύπλοκα κριτήρια μπορεί να επηρεάσουν τον σκοπό και τη μορφή των κειμένων όταν το ζητήσουν ρητά.

Το 4% περίπου των μαθητών στην Ελλάδα είχαν εξαιρετικές επιδόσεις στην ανάγνωση, δηλαδή έφτασαν στο Επίπεδο 5 ή 6 στη δοκιμασία ανάγνωσης της PISA (μέσος όρος του ΟΟΣΑ: 9%). Σε αυτά τα επίπεδα, οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν μακρά κείμενα, ασχολούνται με έννοιες που είναι αφηρημένες ή εννοιολογικές και δημιουργούν την διάκριση ανάμεσα σε γεγονότα και απόψεις και βασίζονται σε σιωπηρές ενδείξεις σχετικά με το περιεχόμενο ή την πηγή των πληροφοριών. Σε 20 εκπαιδευτικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των 15 χωρών του ΟΟΣΑ, πάνω από το 10% των μαθητών 15 ετών έχουν πολύ υψηλές επιδόσεις.

Τι γνωρίζουν και τι μπορούν να κάνουν οι μαθητές στα μαθηματικά

Το 64% περίπου των μαθητών στην Ελλάδα έφτασε στο επίπεδο 2 ή υψηλότερο στα μαθηματικά (μέσος όρος του ΟΟΣΑ: 76%). Οι μαθητές αυτοί μπορούν στο ελάχιστο να ερμηνεύσουν και να αναγνωρίσουν, χωρίς σαφής οδηγίες, πώς μία (απλή) κατάσταση μπορεί να εκφραστεί μαθηματικά (π.χ. σύγκριση της συνολικής απόστασης σε δύο εναλλακτικές διαδρομές ή τη μετατροπή των τιμών σε διαφορετικό νόμισμα). Το ποσοστό των 15χρονων μαθητών που πέτυχαναν τα ελάχιστα επίπεδα επάρκειας στα μαθηματικά (επίπεδο 2 ή υψηλότερο) είχαν μεγάλη απόκλιση μεταξύ τους, καθώς τα ποσοστά έφταναν από 98% στο Πεκίνο, Σαγκάη, Jiangsu και Zhejiang (Κίνα), σε 2% στη Ζάμπια, η οποία συμμετείχε στην PISA για αξιολόγηση ανάπτυξης το 2017. Κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ, το 76% των μαθητών έφθασε τουλάχιστον στο επίπεδο επάρκειας 2 στα μαθηματικά.

Στην Ελλάδα, το 4% των μαθητών έφτασαν στο επίπεδο 5 ή υψηλότερα στα μαθηματικά (μέσος όρος του ΟΟΣΑ: 11%). Από έξι Ασιατικές χώρες και οικονομίες προέρχονταν οι μαθητές που έφτασαν σε αυτά τα επίπεδα: Πεκίνο, Σαγκάη, Jiangsu και Zhejiang (Κίνα) (44%), Σιγκαπούρη (37%), Χονγκ Κονγκ (Κίνα) (29%), Μακάο (Κίνα) (28%), Κινεζική Ταϊπέι (23%) και Κορέα (21%). Αυτοί οι μαθητές μπορούν μαθηματικά να μοντελοποιήσουν σύνθετες καταστάσεις και μπορούν να επιλέξουν, να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν κατάλληλες στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων για την αντιμετώπισή τους.

Τι γνωρίζουν και τι μπορούν να κάνουν οι μαθητές στην επιστήμη

Το 68% περίπου των φοιτητών στην Ελλάδα έφτασε στο επίπεδο 2 ή υψηλότερο στις επιστήμες (μέσος όρος του ΟΟΣΑ: 78%). Στο ελάχιστο, αυτοί οι μαθητές μπορούν να αναγνωρίσουν τη σωστή εξήγηση για οικεία επιστημονικά φαινόμενα και να χρησιμοποιήσουν αυτές τις γνώσεις για τον διαπιστώσουν, σε απλές περιπτώσεις, αν ένα συμπέρασμα είναι έγκυρο με βάση τα δεδομένα που δίνονται.

Στην Ελλάδα, το 1% των μαθητών σημείωσαν τα υψηλότερα ποσοστά στην επιστήμη, πράγμα που σημαίνει ότι έφτασαν στο Επίπεδο 5 ή 6 (μέσος όρος του ΟΟΣΑ: 7%). Αυτοί οι μαθητές μπορούν να εφαρμόσουν δημιουργικά και αυτόνομα τις γνώσεις τους και την επιστήμη σε μια ευρεία ποικιλία καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων και άγνωστων.

Τάσεις απόδοσης

Η μέση επιστημονική επίδοση στην Ελλάδα έχει μειωθεί σταθερά, 5 μονάδες κατά μέσο όρο, από το 2006. Μειώνεται εννέα βαθμούς ανά τριετία, παρόλο που οι αλλαγές από τον ένα γύρο στον άλλο δεν ήταν πάντα στατιστικά σημαντικές. Η απόδοση στα μαθηματικά μπορεί να περιγραφεί σαν καμπύλη, κυρίως λόγω της υψηλής επιδόσεις στην PISA το 2009· η απόδοση σε άλλα έτη ήταν σταθερή. Ομοίως, η μέση αναγνωστική απόδοση μπορεί να περιγραφεί σαν καμπύλη, με σταθερή μείωση της απόδοσης από την κορυφή της το 2009. Η Ελλάδα παρουσίασε επίδοση κάτω από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ σε όλα τα μαθήματα κάθε χρόνο που συμμετείχε στη PISA.

Η μείωση της επιστημονικής επίδοσης κατά την περίοδο 2006-18 παρατηρήθηκε σε όλη την κατανομή των επιδόσεων. Οι επιδόσεις μεταξύ των μαθητών με τις υψηλότερες αποδόσεις μειώθηκαν κατά 6 μονάδες. Υπήρξε γενική μείωση κατά τέσσερεις ποσοστιαίες μονάδες και οι επιδόσεις μεταξύ των μαθητών με τη χαμηλότερη απόδοση μειωθήκαν κατά 5 μονάδες. Ανά τριετία η μείωση των επιδόσεων ήταν τρεις ποσοστιαίες μονάδες.

Συσχέτιση επίδοσης με την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση

Στην Ελλάδα, οι κοινωνικο-οικονομικά προνομιούχοι μαθητές είχαν καλύτερες επιδόσεις από τους μη προνομιούχους μαθητές στην ανάγνωση κατά 84 μονάδες στο PISA 2018. Αυτή η διαφορά μονάδων (89 μονάδες)  δεν διαφέρει σημαντικά, από την μέση διαφορά που παρατηρείται ανάμεσα στα δύο αυτά γκρουπ, μεταξύ των υπόλοιπων χωρών του ΟΟΣΑ. Στην PISA 2009, το χάσμα απόδοσης σχετιζόταν με την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση με αποτέλεσμα τα δύο γκρουπ να έχουν διαφορά 91 πόντων στην Ελλάδα (και στις υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ το χάσμα απόδοσης που σχετιζόταν με την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση ήταν 87 μονάδες κατά μέσο όρο).

Το 8% των προνομιούχων μαθητών στην Ελλάδα και το 1% των μη προνομιούχων φοιτητών, είχαν τις υψηλότερες επιδόσεις στην ανάγνωση στο PISA 2018. Κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ, το 17% των ευνοημένων φοιτητών και το 3% των μη προνομιούχων φοιτητών, είχαν τις καλύτερες επιδόσεις στην ανάγνωση.

Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση ήταν ένας ισχυρός παράγοντας πρόβλεψης των επιδόσεων στα μαθηματικά και τις επιστήμες σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες στο PISA. Αυτό εξηγείται από την απόκλιση κατά 12% που υπήρχε στις επιδόσεις των μαθηματικών στο PISA 2018 στην Ελλάδα (σε σύγκριση με την κατά μέσο όρο απόκλιση 14% σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ) και την απόκλιση κατά 11% που υπήρχε στις επιδόσεις της επιστήμης (σε σύγκριση με την κατά μέσο όρο απόκλιση 13% του ΟΟΣΑ στην διακύμανση).

Περίπου το 12% των μη προνομιούχων μαθητών στην Ελλάδα είχαν υψηλές επιδόσεις στην ανάγνωση, δείχνοντας ότι η έλλειψη προνομίων δεν είναι πεπρωμένο. Κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ, το 11% των μη προνομιούχων μαθητών είχαν υψηλές επιδόσεις στις χώρες τους.

Στην Ελλάδα, οι μαθητές με χαμηλές επιδόσεις συγκεντρώνονται σε ορισμένα σχολεία συχνότερα από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ σε αντίθεση με τους οι μαθητές με υψηλές επιδόσεις. Ένας μη προνομιούχος μαθητής έχει ποσοστό 18% πιθανότητα, κατά μέσο όρο, να είναι εγγεγραμμένος στο ίδιο σχολείο με εκείνους που είχαν πολύ υψηλές επιδόσεις (μέσος όρος του ΟΟΣΑ: πιθανότητα 17%).

Οι διευθυντές σχολείων στην Ελλάδα ανέφεραν παρόμοιο επίπεδο έλλειψης προσωπικού και μεγαλύτερη έλλειψη υλικών από ό, τι ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ · αλλά δεν υπήρχε σημαντική διαφορά στην έλλειψη προσωπικού μεταξύ των προνομιούχων και των μη προνομιούχων σχολείων. Στην Ελλάδα, το 36% των μαθητών που φοιτούν σε μη προνομιούχα σχολεία και το 10% των μαθητών που εγγράφονται σε ένα προνομιούχο σχολείο ανήκουν σε σχολεία των οποίων ο διευθυντής ανέφερε ότι η ικανότητα του σχολείου για την παροχή διδασκαλίας παρεμποδίζεται τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό από την έλλειψη διδακτικού προσωπικού. Κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ, το 34% των μαθητών σε μη προνομιούχα σχολεία και το 18% των μαθητών σε προνομιούχα σχολεία παρακολουθούν ένα τέτοιο σχολείο.

Σύμφωνα με τους διευθυντές των σχολείων στην Ελλάδα, το 86% των εκπαιδευτικών σε προνομιούχα σχολεία και το 87% των εκπαιδευτικών σε μη προνομιούχα σχολεία είναι “πλήρως πιστοποιημένοι” (η διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική). Τα ποσοστά των εκπαιδευτικών με τουλάχιστον ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης είναι μεγαλύτερα σε προνομιούχα σχολεία από ό, τι στα μη προνομιούχα σχολεία.

Πολλοί μαθητές, ιδιαίτερα μη προνομιούχοι, έχουν λιγότερες φιλοδοξίες από ό, τι αναμενόταν σε σχέση με τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα. Στην Ελλάδα, ένας στους εννέα μη προνομιούχους μαθητές με υψηλό βαθμό επιτυχίας και 1 στους 50 προνομιούχους μαθητές με υψηλό βαθμό επιτυχίας, αναμένεται να μην ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Συσχέτιση επίδοσης με το φύλο

Σε όλες τις χώρες και τις οικονομίες που συμμετείχαν στο PISA 2018, τα κορίτσια σημείωσαν σημαντική βελτίωση σε σχέση με τα αγόρια στην ανάγνωση – κατά 30 μονάδες κατά μέσο όρο σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Στην Ελλάδα, το χάσμα μεταξύ των φύλων στην ανάγνωση (42 μονάδες) ήταν υψηλότερο από το μέσο χάσμα. Το χάσμα ήταν παρόμοιο με αυτό που παρατηρήθηκε το 2009 (47 μονάδες) και οι επιδόσεις τόσο των αγοριών όσο και των κοριτσιών παρέμειναν σταθερές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Στην Ελλάδα, τα κορίτσια σημείωσαν παρόμοια επίδοση με τα αγόρια στα μαθηματικά. Σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, τα αγόρια υπερέβησαν τις επιδόσεις των κοριτσιών κατά πέντε μονάδες. Ενώ τα κορίτσια ξεπέρασαν ελαφρώς τα αγόρια στην επιστήμη (κατά δύο μονάδες) κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ στο PISA 2018, στην Ελλάδα τα κορίτσια ξεπέρασαν τα  αγόρια στην επιστήμη κατά 11 μονάδες.

Μεταξύ των μαθητών με υψηλές επιδόσεις στα μαθηματικά ή την επιστήμη, περίπου ένα στα τέσσερα αγόρια στην Ελλάδα και ένα στα τέσσερα κορίτσια θέλουν να εργαστούν ως μηχανικός ή επαγγελματίας επιστήμονας στην ηλικία των 30 ετών, ενώ περίπου (η διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική). Περίπου τρία στα δέκα κορίτσια με υψηλές επιδόσεις και ένα στα επτά αγόρια με υψηλές επιδόσεις θέλουν να εργαστούν σε επαγγέλματα που σχετίζονται με την υγεία. Περίπου το 8% των αγοριών και το 1% των κοριτσιών στην Ελλάδα θέλουν να εργαστούν σε επαγγέλματα που σχετίζονται με τις ΤΠΕ.

Συσχέτιση επίδοσης με το μεταναστευτικό υπόβαθρο

Το 2018, περίπου το 12% των μαθητών στην Ελλάδα είχε μεταναστευτικό υπόβαθρο, ενώ το 2009 μόλις 9%. Μεταξύ των μεταναστών μαθητών, περισσότεροι από ένας στους δύο ήταν κοινωνικά και οικονομικά μη προνομιούχοι.

Η μέση διαφορά στις επιδόσεις ανάγνωσης μεταξύ των μεταναστών και των μη μεταναστών μαθητών στην Ελλάδα ήταν 51 μονάδες υπέρ των μη μεταναστών μαθητών. Αφού συνυπολογίστηκα το κοινωνικο-οικονομικού προφίλ των μαθητών και των σχολείων η διαφορά συρρικνώθηκε στις 22 μονάδες.

Κατά μέσο όρο σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, το 17% των μαθητών αυτών είχαν υψηλές επιδόσεις το 2018. Στην Ελλάδα, το 12% των μεταναστών μαθητών είχαν υψηλές επιδόσεις το 2018.

Πώς είναι το σχολικό κλίμα στην Ελλάδα;

Στην Ελλάδα, το 27% των μαθητών ανέφεραν ότι έχουν υποστεί bulling τουλάχιστον μερικές φορές το μήνα, έναντι 23%  του μέσου όρου μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Ταυτόχρονα, το 85% των μαθητών στην Ελλάδα (και το 88% των μαθητών κατά μέσο όρο σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ) συμφώνησαν ή συμφωνούσαν έντονα ότι είναι καλό να βοηθήσουμε τους μαθητές οι οποίοι δεν μπορούν να αμυνθούν.

Το 34% περίπου των μαθητών στην Ελλάδα (μέσος όρος του ΟΟΣΑ: 26%) ανέφερε ότι σε όλα τα μαθήματα γλωσσικής διδασκαλίας ο δάσκαλός τους πρέπει να περιμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα οι μαθητές να ηρεμίσουν στην τάξη. Στην Ελλάδα, μαθητές που ανέφεραν ότι, σε όλα τα μαθήματα, ο καθηγητής πρέπει να περιμένει πολύ χρόνο για να ηρεμήσουν οι μαθητές στην τάξη, είχαν επίδοση 24 μονάδες χαμηλότερα στην ανάγνωση από του μαθητές που ανέφεραν ότι αυτό ποτέ δεν συμβαίνει ή συμβαίνει μόνο σε μερικά μαθήματα, αφού λήφθηκε υπόψη καιη κοινωνικοοικονομική κατάσταση.

Κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ, το 21% των μαθητών είχε λείψει μια μέρα από το σχολείο και το 48% των μαθητών είχε φτάσει αργά στο σχολείο τις δύο εβδομάδες πριν από τη δοκιμή PISA. Στην Ελλάδα, το 29% των μαθητών είχε λείψει μια μέρα σχολείου και το 56% των μαθητών έφτασε αργά στο σχολείο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Στις περισσότερες χώρες και οικονομίες, οι μαθητές που συχνά εκφοβίζονται ήταν πιο πιθανό να έχουν λείψει από το σχολείο, ενώ οι μαθητές που απολάμβαναν ένα καλύτερο πειθαρχικό κλίμα και είχαν μεγαλύτερη συναισθηματική υποστήριξη από τους γονείς ήταν λιγότερο πιθανό να έχει λείψει από το σχολείο.

Περίπου το 65% των μαθητών στην Ελλάδα (μέσος όρος του ΟΟΣΑ: 74%) συμφώνησαν ή συμφώνησαν έντονα ότι ο δάσκαλός τους δείχνει να απολαμβάνει την διδασκαλία. Στις περισσότερες χώρες και οικονομίες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, οι μαθητές σημείωσαν υψηλότερη επίδοση στην ανάγνωση όταν είχαν δάσκαλους περισσότερο ενθουσιώδεις, ειδικά όταν οι δάσκαλοί τους ενδιαφέρονται για το θέμα.

Στην Ελλάδα, το 57% των φοιτητών ανέφεραν ότι οι συμμαθητές τους συνεργάζονται μεταξύ τους (ΟΟΣΑ μέσος όρος: 62%) και 51% ανέφεραν ότι ανταγωνίζονται μεταξύ τους (μέσος όρος του ΟΟΣΑ: 50%).

Περίπου το 14% των μαθητών στην Ελλάδα (μέσος όρος του ΟΟΣΑ: 16%) συμφώνησαν ή συμφώνησαν έντονα ότι αισθάνονται μοναξιά στο σχολείο.

Πώς αισθάνονται οι μαθητές στην Ελλάδα για τη ζωή και τη μάθηση;

Στην Ελλάδα, το 65% των μαθητών (μέσος όρος του ΟΟΣΑ: 67%) ανέφερε ότι είναι ικανοποιημένοι με τη ζωή τους (μαθητές που ανέφεραν μεταξύ 7 και 10 στην κλίμακα 10 βαθμών ικανοποίησης ζωής).

Το 89% περίπου των μαθητών στην Ελλάδα ανέφεραν μερικές φορές ή πάντα αισθάνονται ευτυχείς και περίπου το 6% ανέφεραν ότι είναι πάντα λυπημένοι. Στις περισσότερες χώρες και οικονομίες, οι μαθητές ήταν πιο πιθανό να αναφέρουν θετικά συναισθήματα όταν ανέφεραν ισχυρή αίσθηση συμμετοχής στο σχολείο και ύπαρξη συνεργασίας με μεγαλύτερους μαθητές και ήταν πιο πιθανό να εκφράσουν τη θλίψη όταν εκφοβίζονταν συχνότερα.

Στην Ελλάδα, το 86% των μαθητών συμφώνησαν ή συμφωνούσαν έντονα ότι συνήθως βρίσκουν μια διέξοδο από τις δύσκολες (μέσος όρος του ΟΟΣΑ: 84%) και 55% συμφώνησαν ή συμφώνησαν έντονα ότι, όταν αποτυγχάνουν, ανησυχούν σχετικά με το τι σκέφτονται οι άλλοι (μέσος όρος του ΟΟΣΑ: 56% των φοιτητών). Σε σχεδόν κάθε εκπαιδευτικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, τα κορίτσια εξέφρασαν μεγαλύτερο φόβο αποτυχίας από τα αγόρια και αυτό το χάσμα μεταξύ των φύλων ήταν σημαντικά ευρύτερο μεταξύ των μαθητών με τια καλύτερες επιδόσεις.

Η πλειοψηφία των μαθητών σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ διατηρεί μια νοοτροπία ανάπτυξης (διαφώνησαν ή διαφώνησαν έντονα με τη δήλωση “Η νοημοσύνη σας είναι κάτι για σας που δεν μπορείτε να αλλάξετε πολύ). Στην Ελλάδα, το 48% των φοιτητών κατέχουν νοοτροπία ανάπτυξης.

Το περιεχόμενο

Η έρευνα PISA 2018 επικεντρώθηκε στην ανάγνωση, στα μαθηματικά, την επιστήμη και την παγκόσμια επάρκεια ως περιοχές αξιολόγησης. Το PISA 2018 περιλάμβανε επίσης αξιολόγηση των οικονομικών των νέων η οποία ήταν προαιρετική για τις χώρες και τις οικονομίες. Αποτελέσματα για την ανάγνωση, τα μαθηματικά και την επιστήμη κυκλοφόρησε στις 3 Δεκεμβρίου 2019 και τα αποτελέσματα για την παγκόσμια επάρκεια και τον οικονομικό αλφαβητισμό θα παρουσιαστούν το 2020.

Οι μαθητές

Περίπου 600.000 μαθητές ολοκλήρωσαν την αξιολόγηση το 2018, αντιπροσωπεύοντας περίπου 32 εκατομμύρια μαθητές 15 ετών από τα σχολεία των 79 συμμετεχουσών χωρών και οικονομιών. Στην Ελλάδα, 6.403 μαθητές, σε 256 σχολεία, ολοκλήρωσε την αξιολόγηση, αντιπροσωπεύοντας 95.370 μαθητές 15 ετών (93% του συνολικού πληθυσμού ηλικίας 15 ετών).

Η εργασία

Στις περισσότερες χώρες χρησιμοποιήθηκαν δοκιμές με υπολογιστή, με εκτιμήσεις συνολικής διάρκειας δύο ωρών. Στην ανάγνωση, εφαρμόστηκε μια προσαρμοστική προσέγγιση πολλαπλών σταδίων σε δοκιμασίες με βάση τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, όπου οι μαθητές απάντησαν σε τεστ βάσει των επιδόσεών τους σε προηγούμενα τεστ.

Τα αντικείμενα δοκιμής ήταν ένα μείγμα ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και ερωτήσεων που απαιτούσαν από τους μαθητές να δομήσουν τις δικές τους απαντήσεις. Τα στοιχεία οργανώθηκαν σε ομάδες με βάση ένα κείμενο που περιγράφει μία συνθήκη από την πραγματική ζωή. Έγιναν περισσότερες από 15 ώρες δοκιμαστικών τεστ ανάγνωσης, μαθηματικών, επιστήμης και παγκόσμια επάρκειας, με διαφορετικούς μαθητές να παίρνουν διαφορετικούς συνδυασμούς τεστ.

Οι μαθητές απάντησαν επίσης σε ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με το υπόβαθρό τους, το οποίο χρειάστηκε περίπου 35 λεπτά για να  ολοκληρωθεί. Το ερωτηματολόγιο ζήτησε πληροφορίες σχετικά με τους ίδιους τους μαθητές, τις στάσεις τους, τις διαθέσεις τους και τις πεποιθήσεις, το σπίτι τους, τις εμπειρίες τους στο σχολείο και τη μάθηση. Οι διευθυντές σχολείων συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια που αφορούσαν τη διοίκηση, την οργάνωση του σχολείου και το μαθησιακό περιβάλλον.

Ορισμένες χώρες / οικονομίες επίσης διέθεσαν συμπληρωματικά ερωτηματολόγια για να συλλεχθούν περισσότερες πληροφορίες. Αυτά περιλαμβάνονταν: σε 19 χώρες / οικονομίες, ένα ερωτηματολόγιο για τους δασκάλους που ρωτά για τον εαυτό τους και τις πρακτικές διδασκαλίας και σε 17 χώρες / οικονομίες, ένα ερωτηματολόγιο για τους γονείς που τους ζητούσαν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις αντιλήψεις και τη συμμετοχή τους στο σχολείο και τη μάθηση των παιδιών τους.

Οι χώρες / οικονομίες θα μπορούσαν επίσης να επιλέξουν τη διανομή τριών άλλων προαιρετικών ερωτηματολογίων για τους σπουδαστές: 52 χώρες / οικονομίες διέθεσαν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με την εξοικείωση των μαθητών με τους υπολογιστές, 32 χώρες / οικονομίες διέθεσαν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τις προσδοκίες των σπουδαστών για περαιτέρω εκπαίδευση και 9 χώρες / οικονομίες διέθεσαν ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο αναπτύχθηκε για το PISA 2018, σχετικά με την ευημερία των σπουδαστών.

Δείτε εδώ την συνολική έκθεση της έρευνας PISA 2018 και εδώ την έκθεση για την Ελλάδα.

Πηγή: OECD