Επιλογή Σελίδας
Δημοσίευση ηλεκτρονικής έκδοσης του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ

Δημοσίευση ηλεκτρονικής έκδοσης του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ

Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη, δημοσίευσε μία νέα έκθεση με τίτλο: «Πιστοποίηση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση, στην Ευρώπη»...
Ψηφιακό βιβλίο δεξιοτήτων για εκπαιδευτικούς

Ψηφιακό βιβλίο δεξιοτήτων για εκπαιδευτικούς

Η έκθεση εξετάζει στρατηγικές για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών στην ΕΕ. Το βιβλίο Ψηφιακών δεξιοτήτων για εκπαιδευτικούς εστιάζει στην ενίσχυση των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων όλων των μαθητών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, αναλύει το...
Δημοσίευση ηλεκτρονικής έκδοσης του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ

Δημοσίευση ηλεκτρονικής έκδοσης του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ

Μαθαίνοντας για την Αειφορία στην Ευρώπη: Οικοδομώντας Ικανότητες και Στηρίζοντας Εκπαιδευτικούς και Σχολεία“ (Learning for sustainability in Europe: Building competences and supporting teachers and schools Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την...
Νέα έρευνα δείχνει ότι το Pact for Skills βοήθησε στην εκπαίδευση 3,5 εκατομμυρίων εργαζομένων

Νέα έρευνα δείχνει ότι το Pact for Skills βοήθησε στην εκπαίδευση 3,5 εκατομμυρίων εργαζομένων

Περισσότεροι από 3,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι έλαβαν εκπαίδευση από 2.500 οργανισμούς στο πλαίσιο του Συμφώνου για τις Δεξιότητες το 2022 και το 2023, σύμφωνα με βασικά αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας για το Σύμφωνο , που...
Εκπαίδευση και καινοτομία για την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση: Πώς η τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά προγράμματα σπουδών στα σχολεία

Εκπαίδευση και καινοτομία για την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση: Πώς η τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά προγράμματα σπουδών στα σχολεία

Αυτή η αναλυτική έκθεση εκπονήθηκε από την Ομάδα Πολιτικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ ως μέρος της Κοινότητας Εκπαίδευσης και Πρακτικής Καινοτομίας (EIPC), μια δράση του Νέου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναυαρχίδα 4 με θέμα...
Προώθηση της διαφορετικότητας και της ένταξης στα σχολεία στην Ευρώπη

Προώθηση της διαφορετικότητας και της ένταξης στα σχολεία στην Ευρώπη

Αυτή η έκθεση διερευνά τις υπάρχουσες πολιτικές και μέτρα σε εθνικό/ανώτατο επίπεδο που προάγουν τη διαφορετικότητα και την ένταξη στη σχολική εκπαίδευση. Εστιάζει ιδιαίτερα σε μαθητές που είναι πιο πιθανό να βιώσουν μειονεκτήματα ή/και διακρίσεις στα σχολεία,...