Επιλογή Σελίδας
Καθηγητές στην Ευρώπη, Σταδιοδρομία, Ανάπτυξη και Ευεξία

Καθηγητές στην Ευρώπη, Σταδιοδρομία, Ανάπτυξη και Ευεξία

Οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία και την καθιστούν μια γόνιμη εμπειρία για όλους τους μαθητές. Η πανδημία, η ταχεία μετάβαση από πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση σε εξ αποστάσεως μάθηση, έχουν αναδείξει περαιτέρω την ουσιαστική...
Δημοσίευση νέας έκθεσης του Δικτύου Ευρυδίκη με θέμα: “Teachers in Europe, Careers, Development and Well-being”

Δημοσίευση νέας έκθεσης του Δικτύου Ευρυδίκη με θέμα: “Teachers in Europe, Careers, Development and Well-being”

Γνωρίζατε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω από το ένα τρίτο των εκπαιδευτικών κάτω των 35 ετών εργάζονται με σύμβαση εργασίας; Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τις εθνικές πολιτικές και τη νομοθεσία και δείχνει πώς μπορούν να συμβάλλουν στην ενδυνάμωση του επαγγέλματος,...
UNICEF-WHO-Παγκόσμια Τράπεζα: Κοινές εκτιμήσεις παιδικού υποσιτισμού – επίπεδα και τάσεις – έκδοση 2021

UNICEF-WHO-Παγκόσμια Τράπεζα: Κοινές εκτιμήσεις παιδικού υποσιτισμού – επίπεδα και τάσεις – έκδοση 2021

Η διυπηρεσιακή ομάδα της UNICEF, του WHO και της Παγκόσμιας Τράπεζας παρουσιάζει τις κοινές παγκόσμιες και περιφερειακές εκτιμήσεις για τον υποσιτισμό των παιδιών κάτω των 5 ετών ετησίως. Αυτές οι εκτιμήσεις του επιπολασμού και των αριθμών επηρεάζονται από την...
Νέος παγκόσμιος ιχνηλάτης για τη μέτρηση των επιπτώσεων της πανδημίας στην εκπαίδευση παγκοσμίως

Νέος παγκόσμιος ιχνηλάτης για τη μέτρηση των επιπτώσεων της πανδημίας στην εκπαίδευση παγκοσμίως

Γίνεται αναφορά παρακάτω σε μια συνεργατική προσπάθεια του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, της Παγκόσμιας Τράπεζας και της UNICEF. Η πανδημία του COVID-19 οδήγησε στην διακοπή της εκπαίδευσης για 1,6 δισεκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως τον τελευταίο χρόνο. Για να μετρήσουν...
Ενίσχυση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όταν τα σχολεία είναι κλειστά: Ο ρόλος των οικογενειών και των εκπαιδευτικών στην υποστήριξη των μαθητών κατά τη διάρκεια της κρίσης του COVID-19

Ενίσχυση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όταν τα σχολεία είναι κλειστά: Ο ρόλος των οικογενειών και των εκπαιδευτικών στην υποστήριξη των μαθητών κατά τη διάρκεια της κρίσης του COVID-19

Η κρίση του COVID-19 έχει ωθήσει το εκπαιδευτικό σύστημα παγκοσμίως να αναζητήσει εναλλακτικούς τρόπους εκπαίδευσης, έναντι της δια ζώσης διδασκαλίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αξιοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές σε...
Μελέτες Αντικτύπου του προγράμματος Erasmus+ 2014-2020

Μελέτες Αντικτύπου του προγράμματος Erasmus+ 2014-2020

Οι Μελέτες Αντικτύπου αποτελούν ένα σημαντικό πεδίο δραστηριότητας της Εθνικής Μονάδας Erasmus+/ΙΚΥ όπου μελετώνται συστηματικά η εφαρμογή και ο αντίκτυπος των επιμέρους δράσεων του προγράμματος Erasmus+. Τα πορίσματα των Μελετών αποτυπώνουν μια...