Επιλογή Σελίδας

Οι Έλληνες “διψούν” για Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές, καθώς όπως προκύπτει από στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), που αφορούν στις στατιστικές Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακός Τομέας), λήξης ακαδημαϊκού έτους 2017/2018:

Α. Οι εγγεγραμμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρουσίασαν αύξηση κατά 7,6% κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018 σε σχέση με το 2016/2017. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε απόλυτες τιμές παρουσιάζονται στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (από 20.120 σε 23.804) και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (από 2.244 σε 2.872). Αντίθετα, οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρούνται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (από 2.054 σε 1.504) και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (από 1.656 σε 1.329) (Πίνακας 4).

Β. Οι εγγεγραμμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές που πήραν πτυχίο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018 σε σχέση με το 2016/2017, εμφάνισαν αύξηση κατά 20,1% με εξαίρεση το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Πατρών στα οποία παρατηρήθηκε μείωση κατά 29,9%, 21,9%, 10,1%, 7,7% και 5,8% αντίστοιχα (Πίνακας 5).

Γ. Οι εγγεγραμμένοι διδακτορικοί φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018 σε σχέση με το 2016/2017, παρουσίασαν αύξηση κατά 7,6% (Πίνακας 6).

Δ. Οι διδακτορικοί φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018 σε σχέση με το 2016/2017, παρουσίασαν μείωση κατά 17,0% (Πίνακας 7).

Όσον αφορά τις προπτυχικές σπουδές:

Ε. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων προπτυχιακών φοιτητών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018 σε σχέση με το 2016/2017, παρουσίασε αύξηση κατά 4,1% στο σύνολο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Χώρας (από 409.413 σε 426.058) (Πίνακας 1).

Ζ. Το εκπαιδευτικό προσωπικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018 παρουσίασε αύξηση κατά 7,8% σε σχέση με το 2016/2017, στο σύνολο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Χώρας. Αύξηση παρατηρείται σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα εκτός του Πανεπιστημίου Πατρών και του Διεθνούς Πανεπιστημίου, τα οποία παρουσίασαν μείωση του εκπαιδευτικού προσωπικού κατά 0,4% και 10,3% αντίστοιχα (Πίνακας 2).

Η. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων προπτυχιακών φοιτητών που πήραν πτυχίο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018 σε σχέση με το 2016/2017, παρουσίασε αύξηση κατά 0,1%. Η σημαντικότερη αύξηση σε απόλυτες τιμές παρατηρήθηκε στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (από 1.513 σε 1.744) και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (από 1.343 σε 1.565) ενώ η σημαντικότερη μείωση παρατηρήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (από 1.446 σε 1.173) και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (από 5.487 σε 5.308) (Πίνακας 3).

{2} Οι διακυμάνσεις στα στοιχεία των μεταπτυχιακών φοιτητών που πήραν πτυχίο οφείλονται στους παρακάτω λόγους: – Ο μεταβαλλόμενος αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών από έτος σε έτος.
– Η διαφορετική διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών (π.χ 1, 1,5, 2 έτη σπουδών).
– Η διαφορετική συχνότητα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταπτυχιακές σπουδές.

– Η αναμόρφωση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών ωθεί τους φοιτητές επί πτυχίω των προηγούμενων ετών να επισπεύδουν την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

{3} Στα διδακτορικά προγράμματα σπουδών δεν υπάρχει σταθερός αριθμός εισακτέων ανά έτος.

{1} Στο εκπαιδευτικό προσωπικό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) περιλαμβάνεται εκτός από το μόνιμο προσωπικό (μέλη ΔΕΠ) και μεγάλος αριθμός συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού με μερική απασχόληση.

Πηγή: esos