Επιλογή Σελίδας

Με το κλείσιμο των σχολείων μπροστά στην κρίση του Covid-19 σε περισσότερες από 150 χώρες, η ψηφιακή μάθηση μετατράπηκε στη σωτήρια λύση για την εκπαίδευση. Παρόλες τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία στην εκπαιδευτική πράξη, η κρίση χτύπησε σε ένα χρονικό σημείο όπου τα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα δεν ήταν έτοιμα για τον κόσμο των ψηφιακών μαθησιακών ευκαιριών.

Σύμφωνα με την PISA, λίγο περισσότερο από τα δύο τρίτα των 15χρονων μαθητών σε χώρες του ΟΟΣΑ είναι εγγεγραμμένοι σε σχολεία όπου οι ηλεκτρονικές συσκευές έχουν επαρκή υπολογιστική ικανότητα. Επίσης, κατά μέσο όρο, σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, περίπου οι μισοί από τους 15χρονους μαθητές βρίσκονται σε σχολεία με μια αποτελεσματική διαδικτυακή πλατφόρμα μαθησιακής υποστήριξης και στα δύο τρίτα των σχολείων οι διευθυντές θεωρούν ότι οι εκπαιδευτικοί τους έχουν τις απαραίτητες τεχνικές και παιδαγωγικές δεξιότητες για την ενσωμάτωση ηλεκτρονικών συσκευών στη διδακτική τους πράξη.

Η χρήση της τεχνολογίας στα σχολεία αντικατοπτρίζει τον απαρχαιωμένο τρόπο σκέψης των σχολικών μας συστημάτων. Ο ρυθμός με τον οποίο η κοινωνία μας αλλάζει έχει ξεπεράσει σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα ανταπόκρισης των εκπαιδευτικών μας συστημάτων. Η σημερινή πρόκληση αφορά στην αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης των δασκάλων και των ηγετών του σχολείου μας, στο σχεδιασμό ανώτερων πολιτικών και πρακτικών.

Η πραγματική αλλαγή συμβαίνει συχνά μέσα στη βαθιά κρίση και ενώ η κρίση του Covid-19 έχει διαταράξει βαθιά την εκπαίδευση, δεν έχει προκαθορισμένες επιπτώσεις. Στην παρακάτω αναφορά του ΟΟΣΑ παρουσιάζονται καλές πρακτικές από το παράδειγμα του HundrED, ενός παγκοσμίου εμβέλειας μη κερδοσκοπικού οργανισμού, με στόχο την εκπαίδευση, που μας βοηθάει να οραματιστούμε το σχολείο και το εκπαιδευτικό σύστημα της επόμενης ημέρας μετά την κρίση.

Η αναφορά βρίσκεται διαθέσιμη στα αγγλικά ΕΔΩ.