Επιλογή Σελίδας

Η συγκεκριμένη εργαλειοθήκη παρέχει στους ηγέτες των εκπαιδευτικών συστημάτων ένα πλαίσιο εφαρμογής και ερωτήματα που πρέπει να προσεγγίσουν κατά τη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών μέτρων και πολιτικών απάντησης στην κρίση του κορωναϊού. Η εργαλειοθήκη έχει ως αφετηρία την ανάλυση των μέτρων εκπαιδευτικής πολιτικής που λήφθηκαν κατά τα αρχικά στάδια της κρίσης του COVID-19.

Ποιες είναι οι διαστάσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη για να υπάρξει εκπαιδευτική ανταπόκριση σχετικά με τον COVID-19; Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι στρατηγικές έκτακτης ανάγκης, όπως αυτές που ενεργοποιήθηκαν λόγω του COVID-19, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη κάποιους περιορισμούς, όπως αρχικούς δεδομένους παράγοντες που συνδέονται με τις συνθήκες και το εκάστοτε «οικοσύστημα»,  περιορισμένα διαθέσιμα στοιχεία και έλλειψη χρόνου για ανάπτυξη των απαιτούμενων ικανοτήτων.

Η εφαρμογή εκπαιδευτικών μέτρων που απαντούν στην κρίση του κορωναϊού υπηρετώντας παράλληλα την ισότητα, την ποιότητα, αλλά και την ευημερία, πρέπει να βασίζεται στην ικανότητα των σχολείων και των εκπαιδευτικών, αλλά και των διαθέσιμων τεχνολογικών πόρων. Η πολιτική αυτή μπορεί να βασιστεί στα σχολεία που έχουν την δυνατότητα να σχεδιάσουν τις δικές τους προσεγγίσεις, βάσει ενός διαμορφωμένου εθνικού ή περιφεριακού οράματος και των εξειδικευμένων κατευθυντήριων γραμμών για την υγεία και την εκπαίδευση, αλλά και στην παροχή υποστήριξης σε εκείνους που έχουν να διαχειριστούν ανισότητες. Μια αποτελεσματική στρατηγική εφαρμογής θα συνθέσει όλες αυτές τις διαστάσεις και θα τις καταστήσει υλοποιήσιμες όσον αφορα στα χρονοδιαγράμματα, στις ευθύνες, στα μέσα και εργαλεία και στους διαθέσιμους πόρους.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρο το άρθρο

Πηγή: OECD