Επιλογή Σελίδας

Η Εκπαίδευση με μια Ματιά (Education at a Glance) είναι η έγκυρη πηγή πληροφοριών για την κατάσταση της εκπαίδευσης σε ολόκληρο τον κόσμο. Παρέχει στοιχεία σχετικά με τη διάρθρωση, τη χρηματοδότηση και την απόδοση των εκπαιδευτικών συστημάτων σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ και σε ορισμένες οικονομίες εταίρων.

Στη συγκεκριμένη έκδοση περισσότερα από 100 γραφήματα και πίνακες – καθώς και σύνδεσμοι πολλοί περισσότεροι από όσους είναι διαθέσιμους στην εκπαιδευτική βάση δεδομένων – παρέχουν βασικές πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τον αντίκτυπο της μάθησης σε όλες τις χώρες, την πρόσβαση, τη συμμετοχή και την εξέλιξη στην εκπαίδευση, τους οικονομικούς πόρους που επενδύονται στην εκπαίδευση, το εκπαιδευτικό περιβάλλον και την οργάνωση των σχολείων.

Η έκδοση του 2020 εστιάζει στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, εξετάζοντας την συμμετοχή στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης, στην αγορά εργασίας και στα κοινωνικά αποτελέσματα των αποφοίτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς επίσης και των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων που επενδύουν σε επαγγελματικά ιδρύματα.

Δύο νέοι δείκτες για το πως διαφοροποιούνται σε όλο τον κόσμο, τα συστήματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και το ποσοστό ολοκλήρωσης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έρχονται να συμπληρώσουν αυτή την έκθεση. Τέλος, ένα ολόκληρο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στον Στόχο Νο.4 της Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goal 4) και εξετάζει την ποιότητα και τον βαθμό συμμετοχής στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Δείτε ολόκληρη την μελέτη ΕΔΩ.

Πηγή: ΟΟΣΑ