Επιλογή Σελίδας

Μία διαφορετική ματιά στα παιδιά που προέρχονται από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου προσφέρει μία πολυποίκιλη εικόνα σχετικά με την υγεία τους, τις δεξιότητες τους και την ευτυχία που βιώνουν. Αρκετά ζητήματα όπως η φτώχεια, ο αποκλεισμός και η ρύπανση, απειλούν την ψυχική και σωματική τους υγεία και τις ευκαιρίες για ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Ακόμα και χώρες με καλές κοινωνικο-οικονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, βρίσκονται ακόμα πολύ μακριά από την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για το 2030 στην Ατζέντα για την Βιώσιμη Ανάπτυξη. Απαιτούνται εστιασμένες και επιταχυνόμενες δράσεις αν θέλουμε να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι.

Τα αποτελέσματα από 41 χώρες του ΟΟΣΑ και της ΕΕ έδειξαν ότι, από τις πιθανότητες των παιδιών για επιβίωση, ανάπτυξη και προστασία, μέχρι το πως μαθαίνουν και αισθάνονται για το ότι ακούγεται ο λόγος τους, παίζει ρόλο η υποστήριξη των γονέων και η παροχή όσων χρειάζονται για να εξασφαλίσουν στα παιδιά τους την καλύτερη ευκαιρία για μία υγιή και ευτυχισμένη παιδική ηλικία. Αυτή η μελέτη αποκαλύπτει τις εμπειρίες των παιδιών με βάση το κοινωνικο-οικονομικό, πολιτικό, εκπαιδευτικό και περιβαλλοντικό υπόβαθρο των χωρών τους.

Δείτε όλη την μελέτη ΕΔΩ.

Πηγή: UNICEF