Επιλογή Σελίδας

Καθώς η καθημερινή ζωή και οι κοινωνίες βρίσκονται πλέον σε άμεση συνάρτηση με τον COVID-19, εγείρεται η ανησυχία ότι η έκθεση των παιδιών στη βία μπορεί να αυξηθεί. Παιδιά με ιστορικό κακοποίησης, μπορεί να είναι ακόμα πιο ευάλωτα – τόσο στο σπίτι, όσο και στο διαδίκτυο – και μπορεί να βιώσουν πιο συχνά και σοβαρά περιστατικά βίας. Άλλα παιδιά πάλι, μπορεί να θυματοποιηθούν από την πρώτη στιγμή.

Γίνεται σαφές ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η κατανόηση της υπάρχουσας κατάστασης από τις υπηρεσίες πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας, προκειμένου να αξιολογηθούν οι κίνδυνοι που προκύπτουν για τα παιδιά. Η νέα δημοσίευση της UNICEF με τίτλο “Προστατεύοντας τα παιδιά από την βία κατά την περίοδο του COVID-19: Δυσλειτουργίες στις υπηρεσίες πρόληψης και αντιμετώπισης”, αποσαφηνίζει το τι συνέβει σε αυτές τις υπηρεσίες σε ολόκληρο τον κόσμο:

  • 1,8 δισεκατομμύρια παιδιά ζουν σε 104 χώρες όπου η λειτουργία των υπηρεσιών πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας έχουν διακοπεί λόγω του COVID-19.
  • Η διαχείριση των περιστατικών και η κατοίκων επισκέψεις σε παιδιά και γυναίκες που βρίσκονται σε κίνδυνο κακοποίησης, είναι από τις υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν τις πιο συχνές δυσκολίες.
  • Περίπου τα 2/3 των χωρών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον ένας τύπος υπηρεσίας είχε επηρεαστεί. Ωστόσο, το 70% των χωρών ανέφεραν ότι έχουν ληφθεί μέτρα μετριασμού του προβλήματος.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα ποσοστά κατανομής των χωρών, με βάση το εάν έχουν αναφέρει ή όχι την ύπαρξη δυσλειτουργιών, σε κάποιες από τις υπηρεσίες που συνδέονται με την αντιμετώπιση της βίας κατά των παιδιών, συνολικά και ανά περιοχή.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την μελέτη.

Πηγή: UNICEF