Επιλογή Σελίδας

Η πανδημία του COVID-19 έχει προκαλέσει την άνευ προηγουμένου διακοπή της εκπαίδευσης παγκοσμίως, απειλώντας τα όσα έχουν κερδηθεί σε αυτό τον τομέα μέχρι τώρα. Στην περιοχή της Ανατολικής Ασίας και του Ειρηνικού, η πανδημία προκάλεσε παύση στην εκπαίδευση και στις 27 χώρες που υποστηρίζονται από τα προγράμματα της UNICEF, διαταράσσοντας τις ζωές 325 εκατομμυρίων παιδιών κατά την έξαρση της πανδημίας τον Απρίλιο του 2020.

Αυτή η άνευ προηγουμένου διακοπή της λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος, είχε ιδιαίτερα καταστροφικές συνέπειες για τη εκπαίδευση των κοριτσιών, με πολλά από αυτά να έχουν μειωμένη πρόσβαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση για όσο τα σχολεία ήταν κλειστά και άλλα να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να μην επιστρέψουν στις τάξεις όταν ανοίξουν τα σχολεία. Η πανδημία επίσης, ευθύνεται για την αύξηση της φυλετικής βίας, του γάμους σε μικρές ηλικίες και την εγκυμοσύνη έφηβων κοριτσιών. Όλα αυτά με την σειρά τους επηρεάζουν αρνητικά την δυνατότητα πρόσβασης των κοριτσιών στην εκπαίδευση και στην μάθηση.

Η συγκεκριμένη μελέτη συνοψίζει τον αντίκτυπο της πανδημίας στην εκπαίδευση των κοριτσιών σε χώρες από την Ανατολική Ασία και τον Ειρηνικό και θέτει προβληματισμούς στους πολιτικούς εκπροσώπους και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για την επανέναρξη των σχολείων. Επίσης, η μελέτη υπογραμμίζει και παρουσιάζει συγκεκριμένα παραδείγματα από τον προγραμματισμό των παρεμβάσεων της UNICEF, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα κορίτσια δεν θα μείνουν πίσω στις προσπάθειες που γίνονται σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό ενός πιο συμπεριληπτικού και ίσου εκπαιδευτικού συστήματος αφού βελτιωθεί η κατάσταση με τον COVID-19.

Δείτε τη μελέτη ΕΔΩ

Πηγή: UNICEF