Επιλογή Σελίδας

Μία παγκόσμια ανάλυση για την πιθανή εμβέλεια που μπορεί να έχουν οι πολιτικές για την εξ αποστάσεως μάθηση.

Σε απάντηση των πρωτοφανών εκπαιδευτικών προκλήσεων που δημιουργήθηκαν από την αναστολή λειτουργίας των σχολείων λόγω της επιδημίας του Κορονοϊού, βλέπουμε ότι περισσότερο από το 90% των χωρών έχουν εφαρμόσει κάποια μορφή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Αυτή η έκθεση κάνει μία εκτίμηση της πιθανής εμβέλειας που μπορεί να έχει η ανταπόκριση στην ψηφιακή και σύγχρονη εκπαίδευση, διαπιστώνοντας ότι τουλάχιστον 463 εκατομμύρια μαθητές ανά τον κόσμο, παραμένουν αποκομμένοι από την εκπαίδευση, κυρίως λόγω της έλλειψης πολιτικών για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή λόγω της έλλειψης κατάλληλου εξοπλισμού στο σπίτι. Αυτά τα δεδομένα προέρχονται κυρίως από την UNESCO, την UNICEF, το World Bank Survey on National Education Responses to COVID-19 School Closures (June-July 2020), όπως επίσης και από οικιακά μικροδεδομένα, από πηγές όπως το Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS) και το Demographic and Health Surveys (DHS).

Ο πραγματικός αριθμός των μαθητών που δεν έχουν πρόσβαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και δεν μπορεί να προσεγγιστεί με ακρίβεια, είναι σημαντικά υψηλότερος από τον εκτιμώμενο σε αυτή την έκθεση, η οποία αντανακλά το καλύτερο δυνατό σενάριο το οποίο βασίζεται στις πολιτικές που εφαρμόστηκαν και στις τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες στο σπίτι των μαθητών. Σε πολλές περιπτώσεις παρά τις πολιτικές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και την ύπαρξη των απαραίτητων τεχνολογιών στο σπίτι, τα παιδιά μπορεί και πάλι να μην έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση λόγω ελλειμμάτων στις δεξιότητες χειρισμού της τεχνολογίας από τους εκπαιδευτικούς ή λόγω έλλειψης γονικής υποστήριξης.

Είναι σημαντικό, να γίνουν αντιληπτά τα χαρακτηριστικά και το πλήθος των παιδιών που δεν έχουν την δυνατότητα να επωφεληθούν από τις πολιτικές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, έτσι ώστε οι πολιτικές να μπορούν να βελτιωθούν. Παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τους μαθητές που δεν είχαν πρόσβαση στην ψηφιακή ή στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση όσο τα σχολεία ήταν κλειστά, αυτή η έκθεση προσπαθεί να βοηθήσει όσους διαμορφώνουν τις πολιτικές των χωρών, να κάνουν επιλογές οι οποίες θα διασφαλίζουν ότι περισσότερα παιδιά θα μπορούν να συμμετέχουν στην εκπαίδευση κατά την διάρκεια μιας πανδημίας, αλλά και μετά.

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η πρόσβαση που έχουν οι μαθητές σε διάφορες περιοχές του πλανήτη σε ίντερνετ, ηλεκτρονικό υπολογιστή, ραδιόφωνο και τηλεόραση.

Δείτε ΕΔΩ την μελέτη

Πηγή: UNICEF