Επιλογή Σελίδας

Η διυπηρεσιακή ομάδα της UNICEF, του WHO και της Παγκόσμιας Τράπεζας παρουσιάζει τις κοινές παγκόσμιες και περιφερειακές εκτιμήσεις για τον υποσιτισμό των παιδιών κάτω των 5 ετών ετησίως. Αυτές οι εκτιμήσεις του επιπολασμού και των αριθμών επηρεάζονται από την στασιμότητα της παιδικής ανάπτυξης, το υπερβολικό βάρος, τη σπατάλη και τη σοβαρή σπατάλη και προέρχονται από τον παγκόσμιο πληθυσμό, καθώς και από περιφερειακές ομαδοποιήσεις περιοχών και υποπεριφερειών των Ηνωμένων Εθνών, από τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης (SDG), από την UNICEF, τον WHO, την Παγκόσμια Τράπεζα, καθώς και από ταξινομήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας των εισοδημάτων των χωρών.

Ένα νέο μοντέλο σε επίπεδο χωρών, χρησιμοποιήθηκε για να δημιουργηθούν για το 2021 οι εκτιμήσεις των χωρων, οι περιφερειακές, αλλά και οι παγκόσμιες σχετικά με την στασιμότητα της παιδικής ανάπτυξης και το υπερβολικό βάρος των παιδιών. Επίσης, είναι διαθέσιμες και οι ετήσιες εκτιμήσεις από το 2000 έως το 2020.

Για σπατάλη και σοβαρή σπατάλη, οι εκτιμήσεις παρουσιάζονται μόνο για το πιο πρόσφατο έτος (2020), όπως και σε προηγούμενες εκδόσεις. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για τη βελτίωση των μεθόδων εκτίμησης της σπατάλης. Η βασική έκθεση ευρημάτων για την έκδοση του 2021 του JME, παρουσιάζει δεδομένα για τις χώρες, το μερίδιο που έχει η κάθε χώρα στην παγκόσμια επιβάρυνση και την αξιολόγηση προόδου για τους στόχους του 2030 για πρώτη φορά. Αυτές οι εκτιμήσεις δεν εξηγούν τον αντίκτυπο του COVID-19, αλλά η πανδημία αναμένεται να επιδεινώσει όλες τις μορφές υποσιτισμού λόγω της επιδείνωσης του εισοδήματος των νοικοκυριών, ιδίως στον ευάλωτο πληθυσμό, τους περιορισμούς στη διαθεσιμότητα και την προσιτή τιμή θρεπτικών τροφίμων, τις διαταραχές στις βασικές υπηρεσίες διατροφής και τη μειωμένη σωματική δραστηριότητα.

Δείτε ολόκληρη την μελέτη εδώ.

Πηγή: UNICEF