Επιλογή Σελίδας

Οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία και την καθιστούν μια γόνιμη εμπειρία για όλους τους μαθητές. Η πανδημία, η ταχεία μετάβαση από πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση σε εξ αποστάσεως μάθηση, έχουν αναδείξει περαιτέρω την ουσιαστική συμβολή τους στις κοινωνίες μας. Εάν από τη μία πλευρά, ο ρόλος των εκπαιδευτικών εξελίσσεται καθώς προκύπτουν νέες απαιτήσεις και προσδοκίες, μαζί με νέες ευθύνες, από την άλλη πλευρά, το επάγγελμα αυτό διέρχεται μια επαγγελματική κρίση εδώ και μερικά χρόνια. Οι εθνικοί και οι ευρωπαϊκοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν αναπτύξει λύσεις για τον μετριασμό των επιπτώσεων των ελλείψεων και τη διατήρηση υψηλών ποιοτικών διδακτικών προτύπων.

Αυτή η έκθεση, επικεντρωμένη στους εκπαιδευτικούς της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2), συμβάλλει στη συζήτηση παρέχοντας στοιχεία τόσο για τις πολιτικές όσο και για τις πρακτικές. Συνδυάζει δεδομένα από την Eurydice σχετικά με την εθνική νομοθεσία με δεδομένα σχετικά με τις πρακτικές και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών από τη Διεθνή Έρευνα Διδασκαλίας και Μάθησης του ΟΟΣΑ (TALIS). Αυτές οι δύο πηγές δεδομένων, ρίχνουν φως στον αντίκτυπο που δημιουργούν οι εθνικές πολιτικές στη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών. Παρέχει επίσης έδαφος για μεταρρυθμίσεις βάσει αποδεικτικών στοιχείων. Η έκθεση καλύπτει και τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αλβανία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, την Ελβετία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, το Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Νορβηγία, τη Σερβία και την Τουρκία.

Δείτε εδώ την έρευνα.

Πηγή: Ευρυδίκη