Επιλογή Σελίδας

Η παρούσα μελέτη παρέχει δεδομένα σχετικά με την δομή, τα οικονομικά και τις επιδόσεις των εκπαιδευτικών συστημάτων όλων των χωρών του ΟΟΣΑ και ενός αριθμού οικονομικών εταίρων. Περισσότερα από 100 διαγράμματα και πίνακες που υπάρχουν στη συγκεκριμένη μελέτη παρέχουν πληροφορίες κλειδιά για την παραγωγή των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Επίση, παρέχουν πληροφορίες για τον αντίκτυπο της μάθησης ανά τις χώρες, την πρόσβαση, τη συμμετοχή και την πρόοδο στην εκπάιδευση, για τους οικονομικούς πόρους που επενδύονται στην εκπαίδευση και για τους εκπαιδευτικούς, το εκπαιδευτικό περιβάλλον και την οργάνωση των σχολείων.

Δείτε ολόκληρη την μελέτη εδώ.

Πηγή: OECD