Επιλογή Σελίδας

Πληρώνονται άραγε οι εκπαιδευτικοί στην Ευρώπη καλά; Τι προοπτικές για αυξήσεις μισθών έχουν καθώς προχωρούν στην καριέρα τους; Οι εκπαιδευτικοί απέκτησαν ή έχασαν αγοραστική δύναμη τα τελευταία χρόνια;

Οι αμοιβές των εκπαιδευτικών και οι προοπτικές σταδιοδρομίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των πολιτικών που στοχεύουν στην προσέλκυση των αποφοίτων με τα καλύτερα προσόντα και στη διατήρηση των καλύτερων δασκάλων. Η έκθεση δείχνει τη σύνθεση και τις διαφορές στις αποδοχές των εκπαιδευτικών μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στο Erasmus+. Περιλαμβάνει συγκριτική ανάλυση και εθνικά δελτία δεδομένων με λεπτομερείς πληροφορίες για τα επιδόματα και άλλες πρόσθετες πληρωμές που λαμβάνουν οι δάσκαλοι και οι διευθυντές σχολείων.

Η συγκριτική επισκόπηση εξετάζει τους νόμιμους μισθούς για αρχάριους εκπαιδευτικούς και τις προοπτικές για αυξήσεις μισθών καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. Εξετάζει επίσης τις διαφορές μισθών μεταξύ των βαθμίδων εκπαίδευσης, που συνήθως συνδέονται με διαφορετικές απαιτήσεις προσόντων. Κατά μέσο όρο, οι εκπαιδευτικοί της προσχολικής εκπαίδευσης, τείνουν να κερδίζουν λιγότερα και οι εκπαιδευτικοί της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συνήθως περισσότερα, αν και σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, όλοι οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τους ίδιους μισθούς.

Η έκθεση περιλαμβάνει πίνακες με δεδομένα χωρών που απεικονίζουν τα στοιχεία για τους μισθούς και τα επιδόματα των εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχολείων για κάθε εκπαιδευτικό σύστημα. Τα δεδομένα έχουν συλλεχθεί από κοινού από τα δίκτυα Ευρυδίκη και ΟΟΣΑ/NESLI.

Δείτε ολόκληρη την μελέτη εδώ.

Πηγή: Eurydice