Επιλογή Σελίδας

Η φετινή έκδοση αναλύει πάνω από 20 βασικούς ποιοτικούς δείκτες που αφορούν τις εκπαιδευτικές πολιτικές σε τέσσερεις κύριους τομείς: Προσχολική Εκπαίδευση και Φροντίδα, Επιδόσεις στις Βασικές Δεξιότητες (αλφαβητισμός, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες), Πρόωρη Εγκατάλειψη από την Εκπαίδευση και Κατάρτιση και Ανωτάτη Εκπαίδευση. Η έκθεση, επιπροσθέτως, παρέχει μία συνοπτική επισκόπηση των κύριων εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων που συντελέστηκαν από το σχολικό/ακαδημαϊκό έτος 2014/15 κι εξής στους συγκεκριμένους τομείς εκπαίδευσης. Οι πληροφορίες που αφορούν τα κ-μ της Ε.Ε. έχουν συμπεριληφθεί στην φετινή έκδοση της Έκθεσης Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 2021 – “Education and Training Monitor 2021”.

Η επικαιροποίηση των Διαρθρωτικών Δεικτών του 2021 καλύπτουν όλα τα  Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, το Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Νορβηγία, τη Σερβία και  την Τουρκία.

Δείτε ολόκληρη την μελέτη εδώ.

Πηγή: ΕΥΡΥΔΙΚΗ