Επιλογή Σελίδας

Η Ανάλυση της Κατάστασης των Παιδιών στην Ελλάδα και το Εθνικό Πρόγραμμα 2022-2026 εκπονήθηκαν σε συνεργασία με το Eλληνικό Kράτος και περιλαμβάνουν διαβουλεύσεις με την Κοινωνία των Πολιτών καθώς και με παιδιά και νέους.

Παρά την αξιοσημείωτη πρόοδο ως προς την πλήρη εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών στην Ελλάδα μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, υπάρχουν αρκετές σημαντικές εκκρεμότητες προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης πραγμάτωση αυτών των δικαιωμάτων όπως προβλέπονται από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΣΔΠ). Το πρώτο επίσημο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της UNICEF και της Ελλάδας παρέχει μια νέα πλατφόρμα συνεργίας ώστε να αντιμετωπιστούν τα συστημικά εμπόδια που συνεχίζουν να αφήνουν παιδιά εκτός προόδου. Αυτό συμπεριλαμβάνει την ενίσχυση του εθνικού δυναμικού για τη δημιουργία ενός στρατηγικού σχεδιασμού πολιτικών και υλοποίησης. 

Η Έκθεση της Κατάστασης των Παιδιών και των Νέων στην Ελλάδα είναι διαθέσιμη σε Αγγλικά και Ελληνικά και μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

Συντάκτης: UNICEF Greece Country Office

Ημερομηνία έκδοσης: Δεκέμβριος 2021

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά

Πηγή: UNICEF