Επιλογή Σελίδας

Στην έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για το 2020 αναφέρονται ποσοστά της Ελλάδας συγκριτικά με τον μέσο όρο των υπόλοιπων κρατών μελών της ΕΕ. Aναφέρονται μεταξύ άλλων τα ποσοστά για την πρόωρη εγκατάλειψη της εκπαίδευσης και κατάρτισης, για την ολοκλήρωση ορισμένων επιπέδων σπουδών, καθώς και για επενδύσεις στην εκπαίδευση.

Στη συνέχεια αναλύονται θέματα όπως η έμφαση στην ψηφιακή εκπαίδευση, ο εκσυγχρονισμός της προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης, της τριτοβάθμιας εκπαίδευση, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και της προώθησης της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο πατήστε εδώ.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή