Επιλογή Σελίδας

Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη, δημοσιεύει νέα έκθεση με τίτλο: ‘Teaching and learning in schools in Europe during the Covid-19 pandemic’ («Η εκπαίδευση στα σχολεία της Ευρώπης κατά την πανδημία του COVID-19»)

Τα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης COVID-19 είχαν αναμφίβολα μεγάλη επίπτωση στη σχολική και μαθητική κοινότητα. Αν και συνολικό lockdown των σχολικών μονάδων δεν συντελέστηκε σε πολλές περιπτώσεις ή είχε περιορισμένη διάρκεια, η ταχύτατη μετάβαση στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (σύγχρονη και ασύγχρονη) ή σε έναν συνδυασμό, αποκάλυψε μεγάλες διαφορές στο επίπεδο χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και σε επίπεδο ψηφιακής επάρκειας σχολείων και δεξιοτήτων εκπαιδευτικών και μαθητών.

Η έκθεση αυτή δίνει μία σύντομη περιγραφή στις επιπτώσεις που είχε η πανδημία στην οργάνωση της σχολικής εκπαίδευσης, κάνοντας μία σύντομη αναφορά στον τρόπο που αποκρίθηκαν τα ευρωπαϊκά κράτη, με τις πολιτικές που επιλέχθηκαν και τα μέτρα που εφαρμόστηκαν στα εκπαιδευτικά συστήματα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που προέκυψαν στην εκπαίδευση.

Τα αποτελέσματα ανέδειξαν ανάμεσα σε άλλα, τη σημασία της πρόσθετης διδασκαλίας σε μικρές ομάδες μαθητών ή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, ώστε να βοηθηθούν τα παιδιά που αντιμετώπιζαν δυσκολίες με την εξ αποστάσεως διδασκαλία. Η ανάλυση δείχνει, επίσης, πως σε πολλές περιπτώσεις η ξαφνική μετάβαση στην εξ’ αποστάσεως διδασκαλία έδωσε ώθηση στην επιτάχυνση της ψηφιοποίησης των σχολείων.

Η έκθεση αφορά τις Ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο Erasmus+ programme της Ε.Ε. και είναι διαθέσιμη στην αγγλική γλώσσα, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Μονάδας του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ, στον σύνδεσμο: https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/teaching-and-learning-schools-europe-during-covid-19-pandemic

Πηγή: Υ.ΠΑΙ.Θ.