Επιλογή Σελίδας

Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη, δημοσίευσε τη μελέτη «The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2022/23» (Οργάνωση του Σχολικού Χρόνου στην Ευρώπη. Πρωτοβάθμια και Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – 2022/23) από τη σειρά εκδόσεων Facts & Figures.

Η μελέτη αυτή παρέχει πληροφόρηση για τον αριθμό των σχολικών ημερών στο διδακτικό έτος, την έναρξη και τη λήξη του σχολικού έτους, την περίοδο και τη διάρκεια των σχολικών εορτών στις 37 χώρες που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα EU’s Erasmus+.

Κύρια σημεία της μελέτης

  • Στις περισσότερες χώρες το σχολικό έτος ξεκινά τον Σεπτέμβριο, σε 15 δε από αυτές την 1η Σεπτεμβρίου.
  • Η διάρκεια των θερινών διακοπών ποικίλλει από χώρα σε χώρα. Για παράδειγμα, στη Δανία διαρκούν 6 εβδομάδες, ενώ στην Ιταλία 13.

Η μελέτη είναι διαθέσιμη (στην αγγλική γλώσσα) στον παρακάτω σύνδεσμο: https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/organisation-school-time-europe-primary-and-general-secondary-education-20222023

The file in pdf 

Πηγή: Υ.ΠΑΙ.Θ.