Επιλογή Σελίδας

H Eλλάδα είναι ουραγός στην ΕΕ στον τομέα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων (ΕΚΕ), καθώς διαχρονικά καταγράφει χαμηλές επιδόσεις στη συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, τόσο του γενικού ενήλικου πληθυσμού όσο και των ανέργων, των εργαζομένων, και των ατόμων με χαμηλά προσόντα. Παράλληλα, βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις και σε όλες τις μετρήσεις που αξιολογούν την τεχνική εκπαίδευση που παρέχεται σε νέους και ενήλικες. Καθότι στην εποχή μας η εκπαίδευση και η κατάρτιση του εργατικού δυναμικού έχουν αναδειχθεί σε παράγοντες που θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, η διαΝΕΟσις έχει ξεκινήσει μια σειρά από ερευνητικά projects για να χαρτογραφήσει τα προβλήματα και να προτείνει τις απαραίτητες λύσεις. 

Το Σεπτέμβριο του 2022 δημοσιεύτηκε μια έρευνα για το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), από ομάδα ερευνητών υπό τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς Μιλτιάδη Νεκτάριο. Οι ερευνητές κατέγραψαν το πώς λειτουργεί το σύστημα ΕΕΚ στη χώρα μας και με τι αποτελέσματα, ανέλυσαν το πώς λειτουργούν αντίστοιχα συστήματα σε άλλες χώρες, και κατέληξαν σε μια σειρά από 16 προτάσεις πολιτικής για αλλαγές που μπορούν να υλοποιηθούν και εδώ. Εδώ μπορείτε να διαβάσετε μια σύνοψη των αποτελεσμάτων αυτής της έρευνας. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (PDF)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (PDF)

Πηγή: διαΝΕΟσις