Επιλογή Σελίδας

Η εμπειρία της διακρατικής κινητικότητας κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης και κατάρτισης, αποτελεί σημαντική ώθηση στη ζωή πολλών νέων. Πέρα από την προστιθέμενη αξία που φέρει η κινητικότητα των μαθητών και τις αυξανόμενες δυνατότητες που είναι διαθέσιμες, η πορεία για την ελεύθερη κινητικότητα μαθητών, ερευνητών και εκπαιδευτών έχει ακόμα αρκετά εμπόδια. Ο σκοπός του πίνακα κινητικότητας είναι να παρακολουθεί την πρόοδο που επιτυγχάνεται από τις χώρες της Ευρώπης σχετικά με την προώθηση και την άρση των εμποδίων της μαθησιακής κινητικότητας.

Η έκθεση παρέχει ενημερωμένες πληροφορίες πάνω σε έξι δείκτες του πίνακα αποτελεσμάτων στους τομείς της πληροφόρησης και καθοδήγησης, της προετοιμασίας στις ξένες γλώσσες, της φορητότητας υποτροφιών και δανείων, της υποστήριξης των μη προνομιούχων σπουδαστών και της δυνατότητας αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσα από τη χρήση του European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS), του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων και την αυτόματη αναγνώριση των πιστοποιητικών. Οι δείκτες είναι επίσης διαθέσιμοι και στο Mobility Scoreboard website.

Η έκθεση βασίζεται σε ποιοτικά δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από το δίκτυο Ευρυδίκη για πολιτικές και μέτρα ανώτατου επιπέδου, κυρίως τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το έτος αναφοράς της έκθεσης είναι το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Όλα και τα 27 κράτη μέλη περιλαμβάνονται στην έκθεση, καθώς και η Αλβανία, η Βοσνία – Ερζεγοβίνη, η Ελβετία, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, το Μαυροβούνιο, η Βόρεια Μακεδονία, η Νορβηγία, η Σερβία και η Τουρκία.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την έκθεση εδώ.

Πηγή: ΕΥΡΥΔΙΚΗ