Επιλογή Σελίδας

Η αποτελεσματική μάθηση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, αλλά αδιαμφισβήτητα, ο χρόνος διδασκαλίας που διατίθεται στους μαθητές παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία μάθησής τους. Μαζί με την ποιότητα της διδασκαλίας και τον διαθέσιμο χρόνο για μάθηση μετά το σχολείο, η αύξηση του χρόνου διδασκαλίας που ανατίθεται σ’ενα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο μπορεί να συμβάλει στην αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για αυτό το μάθημα και να έχει θετικό αντίκτυπο στην επίδοσή τους, ιδιαίτερα όταν η αύξηση συνοδεύεται από άλλα μέτρα υποστήριξης και είναι στραμμένη προς τους μαθητές που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.

Αυτή η έκθεση αναλύει τον συνιστώμενο ελάχιστο χρόνο διδασκαλίας στην υποχρεωτική γενική εκπαίδευση σε 39 εκπαιδευτικά συστήματα. Τα δεδομένα αναφέρονται στις ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν θέσει οι αρμόδιες αρχές για το υποχρεωτικό πρόγραμμα μαθημάτων για το έτος 2022/2023.

Η ανάλυση δείχνει ότι η ανάγνωση, η γραφή και η λογοτεχνία είναι μαθήματα που κυρίως καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό του χρόνου διδασκαλίας σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στο δημοτικό, η εστίαση για τις περισσότερες χώρες είναι στην ανάγνωση, τη γραφή και τη λογοτεχνία (περίπου 25% του συνολικού χρόνου διδασκαλίας), ενώ τα μαθηματικά αντιπροσωπεύουν το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό στο χρόνο διδασκαλίας. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το ποσοστό της ανάγνωσης, της γραφής και της λογοτεχνίας μειώνεται υπέρ των άλλων μαθημάτων, όπως οι φυσικές επιστήμες και οι ξένες γλώσσες. Αυτά τα δεδομένα έχουν συλλεγεί κοινώς από τα δίκτυα Eurydice και OECD NESLI.

Μπορείτε να δείτε την έρευνα εδώ.

Πηγή: Eurydice