Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση του ΙΕΠ, που αφορά σε εκπαιδευτικούς Ββάθμιας εκπαίδευσης, όλων των ειδικοτήτων, που υπηρετούν σε Γυμνάσια της χώρας, δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων, κατά το τρέχον σχολικό έτος 2023-2024, για την υποβολή δήλωσης συμμετοχής σε Δράση επαγγελματικής κατάρτισης (διαδικτυακό σεμινάριο ασύγχρονης εκπαίδευσης), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ «REIMAGINING SOCIAL AND EMOTIONAL EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS THROUGH ARTS-INTEGRATED PRACTICES IN THE POST COVID-19 ERA» (REIMAGINED, Agreement n° 2021-1-EL01-KA220-000032804).

  Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo) ακολουθώντας την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα σχετική διαδικασία και

Η Πρόσκληση για υποβολή αίτησης συμμετοχής εδώ 

Πηγή: ΥΠΑΙΘΑ