Επιλογή Σελίδας

Συνάντηση εργασίας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου κου Σπυρίδωνα Δουκάκη με τους Συμβούλους Εκπαίδευσης (ΣΕ) Πληροφορικής

Δελτίο Τύπου
14/11/2023


Συνάντηση εργασίας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου κου Σπυρίδωνα Δουκάκη με τους Συμβούλους Εκπαίδευσης (ΣΕ) Πληροφορικής. Την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου κου Σπυρίδωνα Δουκάκη με τους Συμβούλους Εκπαίδευσης (ΣΕ) Πληροφορικής. Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η διερεύνηση διεργασιών ανάπτυξης εκπαιδευτικούυποστηρικτικού υλικού για τη διδασκαλία του μαθήματος της πληροφορικής στο Γυμνάσιο, ώστε να επικαιροποιηθεί το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς. Επίσης συζητήθηκαν δράσεις ενίσχυσης της αλγοριθμικής-υπολογιστικής σκέψης με την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, τα ζητήματα ένταξης της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση, καθώς και το ζήτημα της συλλογής εκπαιδευτικών δεδομένων και του πλαισίου αξιοποίησής τους. Η συνάντηση αντανακλά την κοινή δέσμευση για ενίσχυση της εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής και τον εκσυγχρονισμό των διδακτικών πρακτικών. Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, κατέθεσαν τις προτάσεις τους και δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν την προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα ώστε να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη σύγχρονου υλικού για να ενισχυθεί η εκπαίδευση στον τομέα της Πληροφορικής. Ο Πρόεδρος του ΙΕΠ ευχαρίστησε όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες για τη συνεργασία και η συνεισφορά τους στην περαιτέρω ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος που ευνοεί την καινοτομία και ενισχύει τις ευκαιρίες μάθησης στον τομέα της επιστήμης της πληροφορικής.

Δείτε το Δελτίο Τύπου και εδώ


Πηγή: ΙΕΠ