Επιλογή Σελίδας

Ο υψηλότερος μέσος όρος στην Ελλάδα (45%) οφείλεται κυρίως στην Αττική, όπου το 56% των νέων 24-34 ετών είχαν τριτοβάθμια εκπαίδευση πέρυσι, με το ποσοστό να είναι σημαντικά αυξημένο σε σχέση με το 2018, όταν ανερχόταν στο 49,7%

Πάνω από δύο στους πέντε νέους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ηλικίας 25-34 ετών, είχαν τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2022, με ορισμένους από αυτούς να συνεχίζουν τις σπουδές τους.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το ποσοστό των Ελλήνων νέων με τριτοβάθμια εκπαίδευση ήταν υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ και συγκεκριμένα το 45% έναντι 42%, αντίστοιχα.

Ο υψηλός ελληνικός μέσος όρος προκύπτει κυρίως από την περιφέρεια της Αττικής, όπου το 56% των νέων 24-34 ετών είχαν αυτό το επίπεδο εκπαίδευσης, με το ποσοστό να είναι σημαντικά αυξημένο σε σχέση με το 2018, όταν ανερχόταν στο 49,7%.

Στον αντίποδα, λιγότεροι από ένας στους τρεις νέους στις περιφέρειες του Βόρειου Αιγαίου, του Νότιου Αιγαίου και της Στερεάς Ελλάδας είχαν πανεπιστημιακή ή αντίστοιχου επιπέδου εκπαίδευση (τα σχετικά ποσοστά ήταν 31,6%, 31,9% και 32,5%, αντίστοιχα).

Σε αρκετές από τις 13 περιφέρειες της χώρας, τα σχετικά ποσοστά μειώθηκαν μετά το 2018, όπως στην Ηπειρο (στο 42,4% πέρυσι από 44, 8% το 2018), τη Θεσσαλία (39,3% από 43,6%), την Κεντρική Μακεδονία (στο 44% από 46,1%), τη Στερεά Ελλάδα (32,5% από 34,5%) και τη Δυτική Ελλάδα (34,4% από 34,5%).

Οι περιφέρειες με τα υψηλότερα ποσοστά

Η περιφέρεια της ΕΕ με το υψηλότερο ποσοστό νέων με τριτοβάθμια εκπαίδευση ήταν η πρωτεύουσα της Λιθουανίας (73,6%), ακολουθούμενη από άλλες 11 περιφέρειες με ποσοστά πάνω από 60% στη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Ολλανδία, την Πολωνία, την Ουγγαρία, τη Σουηδία, το Λουξεμβούργο και τη Δανία.

Πολλές από τις περιφέρειες αυτές προσελκύουν άτομα με υψηλά προσόντα, κάτι που πιθανόν οφείλεται στις ευκαιρίες που προσφέρουν για εκπαίδευση, απασχόληση και τρόπο ζωής, αναφέρει η Eurostat.

Από την άλλη πλευρά, τα χαμηλότερα επίπεδα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είχαν οι νέοι σε δύο ρουμανικές περιφέρειες (16% και 17%), σε μία τσέχικη (18%) και μία ουγγρική περιφέρεια (18,2%).

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ