Επιλογή Σελίδας

«Καλούμε τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στην κείμενη
νομοθεσία και στον Κανονισμό για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Ref.:2009-D-422-en-5) να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση με απόσπαση για τις κατωτέρω θέσεις:

 1. Αναπληρωτή Διευθυντή Πρωτοβάθμιου Κύκλου για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Bergen
  (Deputy Director, Nursery and Primary, of the European School, Bergen).
 2. Αναπληρωτή Διευθυντή Δευτεροβάθμιου Κύκλου για το Ευρωπαϊκό Σχολείο
  Βρυξέλλες Ι (Deputy Director,Secondary, of the European School, Brussels I).
  Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα αίτησης για μία προκηρυσσόμενη θέση (κεφάλαιο IV, παρ. 4 του
  κανονισμού, που αφορά στον διορισμό των Διευθυντών και των Αναπληρωτών Διευθυντών των
  Ευρωπαϊκών Σχολείων, όπως ισχύει,Ref.:2009-D-422-el-5).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 16-11-2023 έως και 21-11-2023 και ώρα 15.00»

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την Πρόσκληση εδώ

Πηγή: ΥΠΑΙΘΑ