Επιλογή Σελίδας

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, μέλος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου INGENIUM, συμμετέχει στο πλαίσιο των 10 days of Winter Junior School for Entrepreneurship από τις 12 έως τις 16 Φεβρουαρίου 2024 στο Cork της Ιρλανδίας. Αν είσαι προπτυχιακός φοιτητής/τρια και θέλεις να συμμετέχεις στο INGENIUM Winter Junior School for Entrepreneurship συμπλήρωσε τα στοιχεία σου εδώ.

Σκοπός: Μέσα από το συγκεκριμένο Winter Junior School, προπτυχιακοί φοιτητές/τριες από τα 10 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια της σύμπραξης INGENIUM, θα συναντηθούν στο Cork της Ιρλανδίας και θα έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν, να ενισχύσουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες και να συμμετέχουν σε ποικίλες δραστηριότητες και worskshops για την επιχειρηματικότητα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής και κριτήρια επιλογής

Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακός Φοιτητής/τρια (από δεύτερο έτος σπουδών και άνω)

Προϋποθέσεις συμμετοχής – (απαραίτητα προσόντα)

– Πιστοποιημένη Καλή (επίπεδο Β2) γνώση Αγγλικής Γλώσσας

– Κείμενο στο οποίο θα αναφέρονται οι λόγοι που επιθυμείτε να συμμετάσχετε (letter of motivation στα αγγλικά ) max 500 λέξεις (μέγιστο 10 μόρια)

– Βιογραφικό Σημείωμα στα αγγλικά

Θα συνεκτιμηθούν:

– Πιστοποιημένη πολύ καλή (C1) γνώση Αγγλικής γλώσσας (3 μόρια)

– Επιτυχής Παρακολούθηση μαθημάτων για την επιχειρηματικότητα (2 μόρια ανά μάθημα)

Θα επιλεγούν 3 άτομα τα οποία θα πληρούν τα απαραίτητα προσόντα και θα συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια. Ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μικρής διάρκειας συνέντευξη με τους υποψηφίους.

Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής καλύπτονται από το πρόγραμμα INGENIUM – European University.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής Αιτήσεων:                               01 Δεκεμβρίου 2024

Ημερομηνία Άφιξης στο Cork:                                                          11 Φεβρουαρίου  2024

Ημερομηνία Αναχώρησης από Cork:                                               17 Φεβρουαρίου 2024

Διάρκεια Winter Junior School:                                                   12-16 Φεβρουαρίου 2024

Τοποθεσία:                                                                                Cork, Ιρλανδία, Πανεπιστήμιο

                                                                                               Munster Technological University

Για ερωτήσεις ή απορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο: agapi.vathianaki@ingenium-university.eu

Αρχεία

Πηγή: Πανεπιστήμιο Κρήτης