Επιλογή Σελίδας

Tέσσερις στους πέντε Ελληνες με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο «νιώθουν» φτωχοί, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη διαμορφώνεται σε 29,5%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, όσο πιο υψηλό είναι το μορφωτικό επίπεδο, τόσο χαμηλότερο είναι το ποσοστό των ανθρώπων που αισθάνονται να απειλούνται από τη φτώχεια.

Σχεδόν ένας στους τρεις Ευρωπαίους με απολυτήριο γυμνασίου και όχι λυκείο  θεωρεί τον εαυτό του «φτωχό», όταν το αντίστοιχο ποσοστό μειώνεται σε 9,2% για άτομα με υψηλή εκπαίδευση και 18% για άτομα με μέσο μορφωτικό επίπεδο (απολυτήριο λυκείου χωρίς τριτοβάθμια εκπαίδευση).

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ατόμων με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (81,6%) που θεωρούν ότι ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Ακολουθούν η Βουλγαρία (67,9%) και η Σλοβακία (53,3%). Τα χαμηλότερα νούμερα καταγράφονται στη Φινλανδία (7,3%), στο Λουξεμβούργο (10,0%) και στη Σουηδία (11,3%).

Επίσης, στην Ελλάδα καταγράφονται τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ, ατόμων με μεσαίο και υψηλό μορφωτικό επίπεδο που «νιώθουν» φτωχά, με ποσοστά 70% και 49% αντιστοίχως.

Τέσσερις στους πέντε Ελληνες με απολυτήριο γυμνασίου «νιώθουν» φτωχοί-1
Πηγή: Eurostat

Τα περισσότερα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, ανέφεραν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων πληθυσμού με υψηλή και χαμηλή εκπαίδευση.

Η διαφορά ήταν τουλάχιστον 20 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.) σε 12 χώρες. Οι πιο αξιοσημείωτες διαφορές ήταν στη Βουλγαρία (47,7 π.μ.), την Ουγγαρία (41,5 π.μ.) και τη Σλοβακία (39,5 π.μ.) και οι χαμηλότερες στη Φινλανδία (4,5 π.μ.), τη Δανία (5,9 π.μ.) και τη Σουηδία (7,1 π.μ.).

Σημειώνεται ότι «υποκειμενική φτώχεια» είναι η αντίληψη του ατόμου για την οικονομική και υλική του κατάσταση. Είναι μια αντίληψη που βασίζεται σε αποτελέσματα από τις στατιστικές της ΕΕ για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) και σε συλλογή δεδομένων από όλα τα μέλη της ΕΕ, καθώς και από τις περισσότερες χώρες της ΕΖΕΣ (Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών) και τις υποψήφιες χώρες. 

Πηγή: Η Καθημερινή