Επιλογή Σελίδας

Στους δρόμους αναγκάζονται να βγαίνουν κάθε χρόνο οι μαθητές που φοιτούν στα Μουσικά σχολεία της χώρας καθώς βρίσκονται διαρκώς αντιμέτωποι με ελλείψεις που εμποδίζουν την ομαλή διενέργεια των μουσικών σπουδών τους σημειώνοντας ότι τα μουσικά σχολεία βρίσκονται ολοένα και πιο κοντά στην παρακμή τους ως θεσμός. Για το λόγο αυτό σήμερα οι μαθητές (μαζί με τους γονείς) του Μουσικού σχολείου Χανίων Κρήτης διοργανώνουν συγκέντρωση. Ταυτόχρονα η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων δήμου Χανίων εκφράζει την ανησυχία της για τα συνεχιζόμενα προβλήματα των Μουσικών σχολείων, όπως: Για τις συνθήκες ασφάλειας του σχολείου. Για την έλλειψη αιθουσών και τη δυσκολία της διδασκαλίας, με τη μουσική να διαχέεται από αίθουσα σε αίθουσα. Για την υγιεινή αλλά και την κουλτούρα που δημιουργεί η σίτιση των παιδιών στα θρανία των τάξεων τους. Για τη μη συντήρηση των μουσικών οργάνων του σχολείου. Για την έλλειψη καθηγητών ή στην καλύτερη περίπτωση την καθυστερημένη τοποθέτησή τους. Για την επιβάρυνση των γονέων, επιπλέον όλων των εξόδων, με την αγορά μουσικών βιβλίων και οργάνων πολλές φορές, ώστε να μελετάνε τα παιδιά εκτός σχολείου.

H ανακοίνωση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος εμείς τα μέλη του Μουσικού Σχολείου Χανίων, θα συμμετάσχουμε στην Πανελλήνια Μουσική Διαμαρτυρία, την Τρίτη 28/11 και την Τετάρτη 29/11, η οποία αποσκοπεί στην διάδοση και στην επίλυση των προβλημάτων που αφορούν όλα τα μουσικά σχολεία της Ελλάδας. Καθημερινά, καθηγητές, γονείς και μαθητές αντιμετωπίζουμε πολλά εμπόδια στην ομαλή διδασκαλία καθώς -όπως έχουμε επανειλημμένα αναφέρει – το κτίριό μας δεν πληροί προδιαγραφές μουσικού σχολείου. Λόγω έλλειψης αιθουσών, μαθήματα πραγματοποιούνται σε χώρους ακατάλληλους όχι μόνο για τους συμμετέχοντες, αλλά και για τις γύρω τάξεις εξαιτίας μηδενικής ηχομόνωσης. Οι ανύπαρκτοι χώροι σίτισης, εκδηλώσεων και ηχογράφησης, μας οδηγούν στην χρήση αναποτελεσματικών υποκατάστατων. Κάθε χρόνο βρισκόμαστε στην δύσκολη θέση να αγοράζουμε μουσικά βιβλία, ενώ θα έπρεπε, όντας δημόσιο σχολείο, να παρέχονται δωρεάν. Υπάρχει – λιγότερο ή περισσότερο- κάθε χρόνο σημαντική απουσία καθηγητών μουσικών οργάνων, καθώς και απουσία των ίδιων των οργάνων σε καλή κατάσταση για την εξάσκηση κάθε μαθητή. Μετά την φοίτηση σε σχολείο με ειδικά μαθήματα θα έπρεπε να είναι αυτονόητη η πιστοποίηση της διδακτέας ύλης, αλλά και μοριοδότηση για την εισαγωγή μαθητών σε μουσικά πανεπιστήμια. Επιζητούμε έστω και προσωρινές λύσεις για τα προβλήματά μας, διότι βρισκόμαστε ολοένα και πιο κοντά στην παρακμή των μουσικών σχολείων. Παρακαλούμε όλους εσάς, ΜΜΕ, εργαζόμενους, γονείς, μαθητές να στηρίξετε με την παρουσία σας την προσπάθειά μας.

Τα Μουσικά σχολεία στην Ελλάδα

Τα μουσικά σχολεία της Ελλάδας είναι δημόσια σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ειδικεύονται σε μαθήματα μουσικής. Το πρώτο σχολείο αυτού του είδους που ιδρύθηκε στην Ελλάδα είναι το Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Παλλήνης, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1988. Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο 3345/2-9-1988, στόχος των σχολείων είναι: “Η αισθητική καλλιέργεια και παράλληλα η προετοιμασία και η κατάρτιση των νέων που επιθυμούν να ακολουθήσουν την επαγγελματική κατεύθυνση της μουσικής, χωρίς να υστερούν σε γενική παιδεία, αν τελικά επιλέξουν άλλο τομέα επιστημονικής ή καλλιτεχνικής έκφρασης. Η διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α’ Γυμνασίου και αντίστοιχα στις υπόλοιπες τάξεις του Γυμνασίου είναι ίδια σε όλα τα Μουσικά σχολεία και καθορίζεται σε σχετική Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι μαθητές που επιθυμούν να δώσουν τις εξετάσεις κάνουν ειδική προετοιμασία με κάποιον έμπειρο καθηγητή μουσικής ή καθηγητή θεωρίας. Η διαδικασία διοργανώνεται στα τέλη Ιουνίου σε όλα τα σχολεία και οι κριτικές επιτροπές που εξετάζουν έχουν δοθεί από το Υπουργείο Παιδείας.

Πηγή: ‘ΕΘνος