Επιλογή Σελίδας

Περισσότεροι από 30.000 χρήστες από 1.800 ιδρύματα σε περισσότερες από 80 χώρες έχουν χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική αυτοαξιολόγηση για να ξεκινήσουν το επιχειρηματικό τους ταξίδι.

Από το 2013, το HEInnovate εξελίσσεται σταθερά, υποβάλλεται σε πολυάριθμες αναθεωρήσεις για να διασφαλίσει τη συνάφειά του στο συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ενημέρωση 2023

Η τελευταία ενημέρωση του εργαλείου αντικατοπτρίζει τις τελευταίες εξελίξεις πολιτικής. Τονίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν τα καινοτόμα ιδρύματα από:

  • αντανακλώντας τις παγκόσμιες κοινωνικές προκλήσεις στην ατζέντα τους για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία
  • την προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς καινοτομίας στην αποστολή τους και σε όλες τις δραστηριότητές τους
  • σύνδεση με το επιχειρηματικό οικοσύστημα και τα δίκτυα
  • συμβάλλοντας στη δημιουργία ανθεκτικών κοινοτήτων

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες από την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πανεπιστήμια.

Σετ καρτών δράσης

Η νεότερη προσθήκη στο εργαλείο HEInnovate είναι ένα σύνολο καρτών δράσης. Το σετ παρέχει τις πιο σχετικές και εφαρμόσιμες συστάσεις, με βάση ήδη υπάρχοντα επιτυχημένα προγράμματα επιχειρηματικότητας ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε διάφορους τομείς.

Το σετ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος διαδραστικών εργαστηρίων ή κατά τη διάρκεια ατομικών ασκήσεων αυτοστοχασμού.

Δείτε το σετ καρτών εδώ

Τι είναι το HEInnovate

Το HEInnovate είναι ένα εργαλείο αυτο-στοχασμού για ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ) που επιθυμούν να εξερευνήσουν τις καινοτόμες δυνατότητές τους. Το εργαλείο εντοπίζει τομείς ισχύος και αδυναμίας, ανοίγει συζήτηση για την επιχειρηματική ή καινοτόμο φύση των ΙΤΕ και τους επιτρέπει να συγκρίνουν και να αντιπαραβάλλουν την εξέλιξη με την πάροδο του χρόνου. Τους καθοδηγεί σε μια διαδικασία προσδιορισμού, ιεράρχησης και σχεδιασμού δράσης που βασίζεται σε 8 βασικές διαστάσεις.

Το εργαλείο είναι ανοιχτό σε όλα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι δωρεάν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ατομικές ή ομαδικές αυτοαξιολογήσεις.

Το HEInnovate ξεκίνησε το 2013 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και με την υποστήριξη της ομάδας εμπειρογνωμόνων HEInnovate .

Πηγή: European Education Area