Επιλογή Σελίδας

Μοριοδοτούμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης εννέα (9) μηνών-450 ωρών:

Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες: Αρχές και Εφαρμογή της Παράλληλης Στήριξης στο πλαίσιο της Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης

Πού απευθύνεται;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αδιόριστους εκπαιδευτικούς άλλα και σε φοιτητές προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών κύκλων σπουδών παιδαγωγικών ή καθηγητικών σχολών που επιθυμούν να ενταχθούν – οι φοιτητές μετά τη λήψη του πτυχίου τους – σε επικουρικούς πίνακες της ειδικής αγωγής ( Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019, άρθρο 58). Επίσης σε μόνιμους ή αναπληρωτές  εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και όλων των ειδικοτήτων που θέλουν να μοριοδοτηθούν για θέσεις στελεχών εκπαίδευσης ή για διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, με βάση την κείμενη νομοθεσία. Επιπλέον, Σε  κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και σε άλλους επαγγελματίες της εκπαίδευσης, σε γονείς αλλά και σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο/η που επιθυμεί  να εξειδικευτεί σε πεδία της ειδικής αγωγής.

Θεματικές Ενότητες:

Εφαρμογή της Παράλληλης Στήριξης

Μαθησιακές Δυσκολίες

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος

Νοητική Αναπηρία

Χαρισματικοί Μαθητές

Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

Προσέγγιση των εννοιών: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, Αναπηρία, Συμπεριληπτική Εκπαίδευση.

Τρόπος Διδασκαλίας:

  • Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση
  • Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση (στο τέλος της κάθε θεματικής ενότητας θα υλοποιείται τηλεδιάσκεψη με τον/την διδάσκοντα/ουσα, για την επίλυση τυχόν αποριών, ανατροφοδότηση κ.λπ)
  • Δεν θα υπάρχουν εξετάσεις
  • Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων θα γίνεται στο τέλος κάθε ενότητας με τη χρήση κυρίως quiz.

  • Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δρ Τρύφων Μαυροπαλιάς, tmavropalias@uowm.gr
  • Έναρξη: 12/02/2024
  • Πληροφορίες στα emails: kedivim@uowm.gr και tmavropalias@uowm.gr
  • Τηλέφωνα επικοινωνίας, Γραμματεία ΚΕΔΙΒΙΜ Π.Δ.Μ 2385055008 (Ώρες επικοινωνίας 08:00 – 12:00 π.μ) ,  Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Δρ Τρύφων Μαυροπαλιάς :  6947702843
  • Πληροφορίες και Εγγραφές , εδώ

Πηγή: Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ