Επιλογή Σελίδας

ΘΕΜΑ: «Σχέδιο Προκήρυξης του 8ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Συγγραφής Παραμυθιού με θέμα:
‘Ένα ουράνιο τόξο στην αυλή μου!’»

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης δια της Διευθύντριάς της, Δρ. Ευαγγελίας Μπούτσκου σε συνεργασία με το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων δια της Διευθύντριάς του, Δρ. Βιργινίας Αρβανιτίδου και το Δημοτικό Σχολείο Λητής δια της Διευθύντριάς του, κυρίας Κυριακής Μιζαμίδου (συγγραφέως, MSc στη δημιουργική γραφή) προκηρύσσει τον 8ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Συγγραφής Παραμυθιού με θέμα: «Ένα ουράνιο τόξο στην αυλή μου!».

Ο 8ος Πανελλήνιος διαγωνισμός Μαθητικός Διαγωνισμός Συγγραφής Παραμυθιού απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων της χώρας αλλά και των Ομογενειακών Σχολείων και των Τμημάτων Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας στην Ευρώπη.

Στόχος του διαγωνισμού είναι να εμπνεύσει και να παρακινήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες να εκφραστούν μέσω της συγγραφής του δικού τους πρωτότυπου παραμυθιού, να αποτυπώσουν σκέψεις, όνειρα, και επιπροσθέτως να δημιουργήσει νέους αναγνώστες και νέες αναγνώστριες, να εμπνεύσει νέους και νέες δημιουργούς μέσα από τα μονοπάτια των παραμυθιών μέσω της κριτικής σκέψης, της αφήγησης, της δημιουργικής γραφής και της εικονογράφησης.

Τα παιδιά που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στον διαγωνισμό καλούνται να δημιουργήσουν συγγραφικές ομάδες 3 τουλάχιστον ατόμων και, στη συνέχεια, δουλεύοντας ομαδικά και συνεργατικά να στοχαστούν, να ανταλλάξουν ιδέες, προτάσεις και απόψεις και τελικά να αποτυπώσουν στο χαρτί τις σκέψεις, τα όνειρα, τις ελπίδες, τις προσδοκίες, ακόμα και τους φόβους τους μέσα από πρωτότυπες παραμυθιακές ιστορίες.

Το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού έχει ως εξής:
8-1-2024 έως και τις 21-4-2024 προκήρυξη του διαγωνισμού, συγγραφή παραμυθιών και υποβολή των κειμένων.
13-4-2024 έως καιτις 31-5-2024 αξιολόγηση των υποβληθέντων παραμυθιών.
5-6-2024 ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Στον διαγωνισμό θα γίνουν δεκτές μόνο ομαδικές συμμετοχές (οι ομάδες δύνανται να αποτελούνται από
3 ή περισσότερα παιδιά, χωρίς περιορισμό στον μέγιστο αριθμό) με τις εξής προδιαγραφές:

 • Η έκταση του παραμυθιού δεν επιτρέπεται να ξεπεράσει τις 1000 λέξεις (για μαθητές & μαθήτριες Δημοτικού Σχολείου) και τις 600 λέξεις (για μαθητές & μαθήτριες Νηπιαγωγείου)
 • Κάθε παραμύθι πρέπει να υποβληθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagonismosparamythiou@gmail.com σε αρχείο Word (σελίδα A4, 1 διάστιχο, κανονικά περιθώρια, γραμματοσειρά Bookman old style, μέγεθος 12).
 • Κάθε παραμύθι μπορεί να συνοδεύεται από 1 έως και 3 ζωγραφιές που θα υποβληθούν σε ξεχωριστό αρχείο jpg
 • Κάθε παραμύθι πρέπει να συνοδεύεται από την αίτηση συμμετοχής που επισυνάπτεται.
 • Ο τίτλος του παραμυθιού «Ένα ουράνιο τόξο στην αυλή μου!» μπορεί να εμπλουτιστεί με υπότιτλο ελεύθερης επιλογής.
 • Οι κατηγορίες του διαγωνισμού είναι τέσσερις και αφορούν:
  ➢ Μαθητές και μαθήτριες Νηπιαγωγείου
  ➢ Μαθητές και μαθήτριες Α’ & Β’ τάξης Δημοτικού Σχολείου
  ➢ Μαθητές και μαθήτριες Γ’ & Δ’ τάξης Δημοτικού Σχολείου
  ➢ Μαθητές και μαθήτριες Ε’ & Στ’ τάξης Δημοτικού Σχολείου
 • Κάθε σχολική μονάδα μπορεί να υποβάλει το μέγιστο δύο συμμετοχές σε κάθε κατηγορία.
 • Όλοι οι μαθητές & όλες οι μαθήτριες και οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό, καθώς και τα σχολεία που εκπροσωπούν θα λάβουν έπαινο.
 • Τα παραμύθια που θα διακριθούν θα εκδοθούν σε μορφή ψηφιακού βιβλίου (e-book) ελεύθερης πρόσβασης από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων και το Δημοτικό Σχολείο Λητής.
 • Η αξιολόγηση των παραμυθιών θα γίνει με διαδικασία ανώνυμης κρίσης και για τη διασφάλισή της δεν επιτρέπεται η κοινοποίηση των υποβληθέντων κειμένων, μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Στην κριτική επιτροπή θα συμμετέχουν στελέχη της εκπαίδευσης, αφηγήτριες παραμυθιών και συγγραφείς παιδικής λογοτεχνίας.
 • Τα κριτήρια αξιολόγησης των παραμυθιών αφορούν:
  ➢ Την πρωτοτυπία του παραμυθιού
  ➢ Τα δομικά στοιχεία του παραμυθιού: (έναρξη και κλείσιμο, εισαγωγή ηρώων & ηρωίδων, εξέλιξη και πλοκή, εναλλαγή χώρων και καταστάσεων, δράση ηρώων & ηρωίδων, αντιμετώπιση και λύση προβλήματος, χρήση μοτίβων κ.λπ.).
  ➢ Τα υφολογικά και αισθητικά γνωρίσματα του παραμυθιού (συνοχή, συνεκτικότητα, εκφραστικά μέσα, λειτουργία)
  ➢ Τα συναισθήματα και τις εικόνες που γεννιούνται από το παραμύθι και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται.

  Η συγγραφή των παραμυθιών θα γίνεται από τους μαθητές και τις μαθήτριες εντός ωρολογίου προγράμματος και κατά προτίμηση με διαθεματική προσέγγιση, που ενδεικτικά δύναται να συμπεριλάβει τα γνωστικά αντικείμενα:
  ➢ της Γλώσσας (παραγωγή κειμένων, δημιουργική γραφή, κατανόηση κειμενικών ειδών),
  ➢ των Εικαστικών (εικονογράφηση του παραμυθιού, καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία),
  ➢ της Θεατρικής Αγωγής (παραγωγή κειμένων με θεατροπαιδαγωγικές τεχνικές, δραματοποίηση παραμυθιών, καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία),
  ➢ της Πληροφορικής (χρήση Η/Υ, αξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισμικών) κ.ά.

  Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται συνθήκες διεπιστημονικής συνεργασίας εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων και επιστημών, εμπλουτίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της ενασχόλησης με το παραμύθι, που αποτελεί ένα ξεχωριστό λαϊκό και έντεχνο λογοτεχνικό είδος και το οποίο μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για την κατανόηση και παραγωγή διαφόρων κειμενικών ειδών γραπτού και προφορικού λόγου καθώς και τη συσχέτισή του με άλλες μορφές Τέχνης.

  Η εφαρμογή τέτοιων πρακτικών συνεισφέρει στην κινητοποίηση των μαθητών και μαθητριών
  ➢ στην κατεύθυνση δημιουργικών δράσεων για την ανάπτυξη της κριτικής και της δημιουργικής σκέψης, της φαντασίας και της συγγραφικής επινοητικότητας,
  ➢ στην καλλιέργεια της δεξιότητας αφήγησης ιστοριών, συναισθημάτων ή/και καταστάσεων και της περιγραφής προσώπων, τόπων και αντικειμένων με βιωματικό τρόπο,
  ➢ στη γλωσσική καλλιέργεια,
  ➢ στην ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας,
  ➢ δημιουργία κλίματος συντροφικότητας και δημιουργικότητας μέσα στην τάξη.

  Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, οι δράσεις Φιλαναγνωσίας αλλά και τα Πολιτιστικά Προγράμματα, τα Προγράμματα Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης προτείνονται ως ευεπίφορα πεδία αξιοποίησης για την επίτευξη των στόχων του διαγωνισμού.

  Τέλος επισημαίνονται τα εξής:
 • Η συμμετοχή των μαθητών & των μαθητριών είναι προαιρετική.
 • Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται:

  ➢ η σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών του σχολείου,
  ➢ η ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών & των μαθητριών τόσο για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, όσο και για τη δημοσιοποίηση των παραγόμενων έργων τους σε έντυπο, ηλεκτρονικό ή άλλου είδους μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης (οι σχετικές δηλώσεις φυλάσσονται στο αρχείο του εκάστοτε σχολείου).
 • Θα τηρηθεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών & των συμμετεχουσών μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (Ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» [ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993], όπως ισχύει. Συγκεκριμένα: Άρθρο 1 «πνευματική ιδιοκτησία» , Άρθρο 3 «περιουσιακό δικαίωμα», Άρθρο 4 «ηθικό δικαίωμα», Άρθρο 12 «μεταβίβαση»).
 • Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των μαθητών & των μαθητριών, παρά μόνο με την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους,
 • Δεν υπάρχει καμιά οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες και δεν θα υπάρξουν έσοδα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) από τα υποβληθέντα έργα για τη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων και το Δημοτικό Σχολείο Λητής.
 • Η Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων και το Δημοτικό Σχολείο Λητής αναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία υλοποίησης και θα εξασφαλίσουν τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών.

  Δείτε εδώ την προκήρυξη
  Δείτε εδώ την απόφαση

  Πηγή: EDU-GATE