Επιλογή Σελίδας

Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται αναμφισβήτητα από την ολοένα αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου, κυρίως από τους νέους, αφού οι συναλλαγές, η ενημέρωση, η ψυχαγωγία και η επικοινωνία, συντελούνται κατά κύριο λόγο με ψηφιακά μέσα. Η διευκόλυνση των συναλλαγών, η αμεσότητα της επικοινωνίας και η εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία και την ενημέρωση αποτελούν τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του κυβερνοχώρου.

Η αυξημένη, όμως, χρήση του διαδικτύου δεν έχει μόνο θετική πλευρά, μιας και πίσω από τη διαδικτυακή δραστηριότητα συχνά ελλοχεύουν αόρατοι εχθροί. Οι χρήστες μπορεί να αποτελέσουν στόχο υποκλοπής προσωπικών δεδομένων και εκμετάλλευσης, να εκτραπούν σε ψεύτικες ιστοσελίδες ή να γίνουν παραλήπτες μηνυμάτων ηλεκτρονικού ψαρέματος. Επομένως, η ασφάλεια των διαδικτυακών συναλλαγών αποτελεί παγκόσμια επιταγή και έχει εξελιχθεί σε έναν ταχέως αναπτυσσόμενο χώρο.

Η Κυβερνοασφάλεια (Cyber Security) αποτελεί τη διαδικασία ανίχνευσης, ανάλυσης, πρόβλεψης και πρόληψης των ψηφιακών απειλών. Οι απειλές αυτές πραγματοποιούνται από τρίτους (hackers) οι οποίοι στοχεύουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε πόρους που δεν έχουν τα κατάλληλα δικαιώματα, να καταστρέψουν ευαίσθητες και σημαντικές πληροφορίες, να αποσπάσουν χρήματα από χρήστες ή να διακόψουν τη ροή εργασιών μιας επιχείρησης ή ενός Οργανισμού.

Αποτέλεσμα της διαμορφωθείσας αυτής κατάστασης είναι η αύξηση της ζήτησης για επαγγελματίες στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας. Ολοένα και περισσότεροι νέοι στρέφονται σε Πανεπιστημιακές σπουδές στον εν λόγω τομέα, καθώς και στην απόκτηση περαιτέρω δεξιοτήτων, μέσω της παρακολούθησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σεμιναρίων και σχετικών πιστοποιήσεων, στοχεύοντας σε μία άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, με προοπτικές εξέλιξης, σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο και δελεαστικό κλάδο.

Ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Κυβερνοασφάλειας (ΠΜΔΚ)  στοχεύει στην αναβάθμιση της επιστήμης της πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην ανάδειξη του ρόλου της στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η επιλογή και η ανάδειξη ταλαντούχων μαθητών/-τριών της χώρας που ασχολούνται με την κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity).

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Κυβερνοασφάλειας (ΠΜΔΚ) για το σχολικό έτος 2023-2024 θα διεξαχθεί το Μάρτιο του 2024 για τους μαθητές/-τριες της Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου.

Ως ημερομηνία έναρξης εγγραφών των ομάδων στο διαγωνισμό ορίζεται η 01/12/2023 και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εγγραφών είχε οριστεί η 22/01/2024 αλλά η προθεσμίας υποβολής αιτήσεων πήρε παράταση μέχρι και την Παρασκευή, 16/02/2024. Εφόσον ολοκληρωθούν οι εγγραφές, και οι ομάδες λάβουν οδηγίες σχετικά με το πως θα μπουν στην πλατφόρμα και θα παίξουν, οι ομάδες θα μπορούν να μπαίνουν στην πλατφόρμα για να παίξουν τα challenges κατά τις ημερομηνίες 01/03/2024 (ώρα έναρξης: 12:00) έως 01/04/2024 (ώρα λήξης: 12:00).

Ο διαγωνισμός δύναται να πραγματοποιηθεί εντός και εκτός ωρολογίου προγράμματος. Στην περίπτωση που επιλεχθεί από τους εκπαιδευτικούς να γίνει η προετοιμασία των μαθητών/- τριών για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό εντός του ωρολογίου προγράμματος προτείνεται η ώρα του μαθήματος της πληροφορικής, με μέγιστη διάρκεια τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες. Ο εν λόγω διαγωνισμός δεν επιβαρύνει τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων του μαθήματος της πληροφορικής, αλλά, αντίθετα εμπλουτίζει την εκπαιδευτική διαδικασία και τους εκπαιδευτικούς στόχους του μαθήματος. Οι μαθητές/- τριες μέσα από την όλη διαδικασία και με βιωματικό τρόπο θα συνεργαστούν, θα αποκτήσουν γνώσεις και θα προσπαθήσουν να αναπτύξουν δεξιότητες για την επίλυση των δοκιμασιών.

Κάθε μαθητής/-τρια υποβάλλει τη δήλωση συμμετοχής του/της γραπτώς στον/στην Διευθυντή/-ντρια του σχολείου, συνοδευόμενη από την έγγραφη συναίνεση γονέα/κηδεμόνα. Τη φόρμα συναίνεσης μπορείτε να τη βρείτε εδώ και είναι υποχρεωτικό να υποβληθεί μαζί με την αίτηση συμμετοχής.

Εφόσον υπάρχουν ενδιαφερόμενοι μαθητές/-τριες, ο/η Διευθυντής/-ντρια ορίζει ως υπεύθυνο/-η για το διαγωνισμό έναν/μία εκπαιδευτικό του σχολείου ο/η οποίος/-α κατά προτίμηση διδάσκει το μάθημα της Πληροφορικής. Ο/η εκπαιδευτικός θα απασχοληθεί εθελοντικά, χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, και θα φροντίσει:

 • Να συμπληρώσει, μέχρι τη Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2024, την ηλεκτρονική φόρμα που βρίσκεται εδώ με τα παρακάτω υποχρεωτικά πεδία:
  • Όνομα και Επώνυμο Υπευθύνου Εκπαιδευτικού
  • Email Επικοινωνίας
  • Φορέας (Όνομα Σχολείου ή Οργανισμού)
  • Διεύθυνση Φορέα
  • Υπογεγραμμένη φόρμα συγκατάθεσης γονέα/κηδεμόνα (πρότυπο φόρμας εδώ)
  • Όνομα και επώνυμο μαθητών /-τριών
  • Τάξη
 • κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού να έχουν όλοι/-ες οι διαγωνιζόμενοι/-ες απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο (διάθεση της αίθουσας Πληροφορικής, χρησιμοποίηση laptops του σχολείου ή των μαθητών/-τριών κ.α.)
 • την απαραίτητη επιτήρηση των διαγωνιζομένων.

Επίσης, ο/η Διευθυντής/-ντρια φροντίζει για την απαραίτητη αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος, ώστε να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του σχολείου.

Μετά την εγγραφή τους στον διαγωνισμό, οι εκπαιδευτικοί θα λάβουν ένα κωδικό της ομάδας τους και αναλυτικές οδηγίες σχετικά με το πώς και πότε μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα και να παίξουν μαζί με τους μαθητές τους τις δοκιμασίες του διαγωνισμού.

Για τις ανάγκες του διαγωνισμού έχουν συσταθεί οι ακόλουθες επιτροπές:

Α) Οργανωτική – Επιστημονική Επιτροπή (Ο.Ε.Ε.), η οποία έχει την ευθύνη α) της οργάνωσης και διεξαγωγής του διαγωνισμού, β) της κατάρτισης των διαδικτυακών δοκιμασιών κυβερνοασφάλειας (cybersecurity challenges) που θα κληθούν να επιλύσουν οι διαγωνιζόμενοι και γ) της αξιολόγησης των επιδόσεων της ομάδας και της έκδοσης αποτελεσμάτων. Η ΟΕ απαρτίζεται από έμπειρο διδακτικό/ερευνητικό προσωπικό και Υποψήφιους Διδάκτορες του Πανεπιστημίου Πειραιώς και δεσμεύεται από τον κανονισμό GDPR για τη διαχείριση των δεδομένων που συλλέγει.

Β) Αξιολογική Επιτροπή (Α.Ε.), η οποία έχει την ευθύνη α) της επιστημονικής εγκυρότητας των δοκιμασιών κυβερνοασφάλειας (cybersecurity challenges) και β) της ένταξης των επιτυχόντων ομάδων στην Εθνική Ομάδα Κυβερνοασφάλειας. Η Επιστημονική Επιτροπή απαρτίζεται από έμπειρους Καθηγητές και Υποψήφιους Διδάκτορες του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://ecsc.gr/index.php/panellhnios-mathitikos-diagonismos-kybernoasfaleias/

Πηγή: ecsc.gr