Επιλογή Σελίδας

Το πρόγραμμα «Η Προσέγγιση “ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΜΗ” (STORYLINE) στη Διδασκαλία και στην Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων» έχει ως στόχο την εκπαίδευση των επιμορφούμενων στην Ιστοριογραμμή/Storyline, το ψηφιακό σενάριο και το ψηφιακό παιχνίδι. Αποτελείται από ένα εύρος θεματικών ενοτήτων με σκοπό να εξασφαλίσει μια ολοκληρωμένη και πλήρη εκπαίδευση και εξειδίκευση μέσω θεωρητικής αλλά και πρακτικής/βιωματικής προσέγγισης, προσφέροντας τόσο θεωρητικές γνώσεις όσο και στοχευμένες πρακτικές δεξιότητες.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν:

1. Στελέχη της εκπαίδευσης που ασχολούνται με τη συμβουλευτική υποστήριξη του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών.

2. Εκπαιδευτές Ενηλίκων /Εκπαιδευτικών.

3. Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων (μόνιμους, αναπληρωτές και ωρομίσθιους).

4. Ειδικοί Παιδαγωγοί.

5. Πτυχιούχοι και Φοιτητές των Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής, Δημοτικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής.

6. Πτυχιούχοι και Φοιτητές Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

7. Όσους εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Μουσεία, Κατασκηνώσει κ.α..

8. Σχεδιαστές και εμψυχωτές εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Την επιστημονική ευθύνη του προγράμματος φέρει η κα. Ιφιγένεια Ηλιοπούλου.

Μάθε περισσότερα εδώ: https://learning.uth.gr/storyline/

Πηγή: ertnews.gr