Επιλογή Σελίδας

Στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας ’21  δημιουργήθηκε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) το πρώτο στην Ελλάδα διατμηματικό και διεπιστημονικό Παρατηρητήριο με στόχο τη διαχρονική παρακολούθηση των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής στην Υγεία (https://www.protovoulia21.gr/draseis/paratiritirioy-gia-tin-klimatiki-allagi-kai-ygeia/).

climate change and health
Πηγή: USA CDC

Το Παρατηρητήριο το οποίο υποστηρίζεται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, και το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού & Πολιτιστικού Έργου (Κ.Ι.Κ.Π.Ε.), στοχεύει στη διαχρονική παρακολούθηση των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής στην Υγεία τόσο σε άμεσο χρόνο όσο σε μελλοντικές περιόδους, ενώ παράλληλα στοχεύει στη περαιτέρω διερεύνηση των επιδράσεων σε λιγότερο μελετημένους δείκτες υγείας στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, συλλέγονται συστηματικά δεδομένα για μετεωρολογικούς παράγοντες και ατμοσφαιρικούς ρύπους, ενώ καταγράφονται φαινόμενα που συνδέονται με την Κλιματική Αλλαγή όπως καύσωνες και δασικές πυρκαγιές για τις αστικές περιοχές της χώρας. Ταυτόχρονα συλλέγονται ημερήσια δεδομένα θανάτων από όλες τις αιτίες καθώς και από καρδιαγγειακά νοσήματα στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Πάτρα) καθώς και δεδομένα εισαγωγών σε νοσοκομεία λόγω αναπνευστικών αιτιών. Τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες βάσεις δεδομένων που υποστηρίζουν οι ερευνητικές ομάδες του Ε.Κ.Π.Α., συντελούν στην εις βάθος διερεύνηση των επιδράσεων της κλιματικής κρίσης στην Υγεία, τόσο στην Αθήνα όσο και σε αστικές περιοχές της Ελλάδας που μέχρι σήμερα δεν υπήρχε διαθέσιμη πληροφορία. Ακόμη, η συστηματική συλλογή δεδομένων θα αποτελέσει τη βάση για την διερεύνηση των επιδράσεων της Κλιματικής Αλλαγής στην Υγεία σε άμεσο και μελλοντικό χρόνο.

Το Παρατηρητήριο υποστηρίζεται από προσωπικό της Ιατρικής Σχολής με Επιστημoνική Υπεύθυνη την Καθηγήτρια κ. Εύη Σαμόλη και του Τμήματος Φυσικής με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Καρτάλη του Ε.Κ.Π.Α., συνδέεται με τα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών σε συναφή γνωστικά αντικείμενα ενώ περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.

Στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης, πρόκειται να αναπτυχθεί σύντομα μια ιστοσελίδα με μια διαδραστική πλατφόρμα με χαρτογραφημένα δεδομένα για την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας με χαρακτηρισμό του θερμικού κινδύνου, καθώς επίσης θα είναι διαθέσιμος ο χάρτης της Ελλάδας με τη δυνατότητα εμφάνισης του αριθμού θανάτων και εισαγωγών που σχετίζονται με τα φαινόμενα κλιματικής αλλαγής τόσο σε παρελθοντικό όσο και σε μελλοντικό χρόνο σύμφωνα με κατάλληλα σενάρια.

Πηγή: hub.uoa.gr