Επιλογή Σελίδας

Σχεδόν όλοι οι πτυχιούχοι του εργάζονται. Πρόκειται για ένα ακόμη από τα επιτεύγματα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το οποίο επιβεβαιώνει την υψηλή του θέση σε ακαδημαϊκό και ερευνητικό επίπεδο, όχι μόνο στην Ελλάδα –εδώ κατέχει τα πρωτεία– αλλά και διεθνώς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε το διάστημα μεταξύ Μαΐου – Ιουνίου 2023 (σε δείγμα 1.307 διπλωματούχων του ΕΜΠ, ποσοστό 10,5% επί του συνόλου των αποφοίτων της περιόδου), μόλις 2% είναι άνεργοι. Το στοιχείο καταδεικνύει τη σημαντική βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης των διπλωματούχων του ΕΜΠ και την «αναγέννηση» της αγοράς εργασίας των μηχανικών. Ειδικότερα, από τις απαντήσεις των πτυχιούχων ΕΜΠ προκύπτουν μεταξύ άλλων τα εξής:

• Το ίδρυμα συγκαταλέγεται στις πρώτες επιλογές των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων, στοιχείο το οποίο τεκμηριώνει την ελκυστικότητα των σπουδών που προσφέρει.

• Σχεδόν το 60% των πτυχιούχων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εργαζόταν παράλληλα με τις σπουδές.

• Στοιχείο πάντως που προκαλεί ερωτηματικά είναι ότι η μέση διάρκεια φοίτησης είναι τα 6,9 έτη, δηλαδή κατά σχεδόν δύο χρόνια μεγαλύτερη από τα 5 χρόνια που είναι η τυπική διάρκεια σπουδών στις σχολές του ΕΜΠ.

• Το 9,4% των διπλωματούχων του δείγματος διαμένει και εργάζεται στο εξωτερικό.

• Το 52% συνεχίζει τις σπουδές του για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου και το 16,8% για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου.

• Οι απόφοιτοι του ΕΜΠ βρίσκουν την πρώτη θέση απασχόλησής τους σε διάστημα μόλις τεσσάρων μηνών μετά την αποφοίτησή τους, στοιχείο το οποίο επιβεβαιώνει την εξαιρετικά γρήγορη απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας.

• Οι διπλωματούχοι του ΕΜΠ, μετά την εκτόνωση των επιπτώσεων της ελληνικής «κρίσης χρέους», αναζητούν τη σταθερότητα μέσω της μισθωτής εργασίας. Η αύξηση των μισθωτών πτυχιούχων του ΕΜΠ ακολουθεί τη γενικότερη τάση στο σύνολο της οικονομίας.

• Η «επιχειρηματικότητα ανάγκης», η οποία αποτέλεσε μια επαγγελματική διέξοδο κατά την πρώιμη φάση της «κρίσης χρέους», περιορίζεται. Για τις επιχειρήσεις των μηχανικών ΕΜΠ, η περιορισμένη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και το θέμα του ανταγωνισμού αποτελούν κρίσιμες προκλήσεις για την επόμενη περίοδο.

• Ο κλάδος των κατασκευών, παρά την πίεση που έχει δεχθεί, σε όρους αριθμού επιχειρήσεων, κύκλου εργασιών και αριθμού απασχολουμένων, συνεχίζει να αποτελεί την κατεξοχήν «πύλη εισόδου» των μηχανικών στην αγορά εργασίας.

• Σύμφωνα με την έρευνα, δυστυχώς η προκατάληψη απέναντι στις γυναίκες μηχανικούς μοιάζει να εντείνεται, αναδεικνύοντας τα βήματα που θα πρέπει να γίνουν στο επίπεδο της κοινωνικής ευθύνης από την πλευρά των επιχειρήσεων.

Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΑπόστολος Λακασάς