Επιλογή Σελίδας

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και τη UNICEF πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία δύο «Δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών Τάξεων Υποδοχής και Δομών Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων» την Τρίτη 19 και την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 και ώρες 15:00-18:00. Τις επιμορφωτικές συναντήσεις παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν προσληφθεί κατά το σχολικό έτος 2023-2024 για τις Τάξεις Υποδοχής (ΤΥ) και τις Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ).

Οι βασικοί άξονες συζήτησης αφορούσαν:

α) στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ΤΥ και των ΔΥΕΠ,
β) στο διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό για την εκπαίδευση των μαθητών/τριών προσφύγων,
γ) σε καλές πρακτικές και μεθοδολογίες εκπαίδευσης μαθητών/τριών με προσφυγικό υπόβαθρο,
δ) στους τρόπους συνεργασίας με τους/τις Συντονιστές/τριες Εκπαίδευσης Προσφύγων και των Συμβούλων Εκπαίδευσης που είναι υπεύθυνοι/ες για τα σχολεία που λειτουργούν αυτές οι δομές,
ε) στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένοι/ες εκπαιδευτικοί κατά την εκπαιδευτική διαδικασία και τις καλές πρακτικές διαχείρισης προς όφελος των μαθητών/τριών προσφύγων.

Οι επιμορφωτικές δράσεις, είναι διαθέσιμες για παρακολούθηση από κάθε ενδιαφερόμενο/η μέσω του καναλιού youtube του ΙΕΠ:
https://youtu.be/BhxcZFJTcuc, video της 19ης Μαρτίου
https://youtu.be/s6PFD_hUHeg, video της 28ης Μαρτίου

Δείτε το δελτίο τύπου ΕΔΩ

Πηγή: ΙΕΠ