Επιλογή Σελίδας

Δελτίο Τύπου

Μοναδική διεθνής διάκριση για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του ΟΠΑ

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) καταλαμβάνουν κορυφαίες θέσεις σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με τον έγκυρο διεθνή φορέα αξιολόγησης “Eduniversal Best Masters Rankings” για το 2024. Ο εν λόγω φορέας κατέταξε συνολικά 5.820 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών από 153 χώρες παγκοσμίως για το 2024.

Τα κριτήρια αξιολόγησης της κατάταξης “Eduniversal Best Masters Rankings 2024”, περιλαμβάνουν: α) τη φήμη των προγραμμάτων, μέσω της άποψης των εταιρειών που προσλαμβάνουν προσωπικό, β) τον μισθό της πρώτης απασχόλησης μετά την αποφοίτηση και γ) την ικανοποίηση των πρόσφατων αποφοίτων, μέσω έρευνας ικανοποίησης που διεξάγεται από την Eduniversal.

Οι κατατάξεις των ΠΜΣ του ΟΠΑ -ανά επιστημονικό πεδίο- σε παγκόσμιο επίπεδο και σε επίπεδο Δυτικής Ευρώπης, παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν:

  Κατάταξη ανά επιστημονικό πεδίο σε παγκόσμιο επίπεδο (Global Ranking) 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών ΣπουδώνΕπιστημονικό πεδίοΘέση κατάταξης 2024
Επιχειρηματική ΑναλυτικήBusiness Intelligence & Strategy5
Διεθνής Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική & ΔιοίκησηMaritime Management6
Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό (Μερικής φοίτησης)Διοίκηση Επιχειρήσεων – Κατηγορία «ΜΒΑs part-time»6
Επιστήμη ΔεδομένωνBig Data Management12
 Κατάταξη ανά επιστημονικό πεδίο στην Δυτική Ευρώπη (Ranking in Western Europe) 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών ΣπουδώνΕπιστημονικό πεδίοΘέση κατάταξης 2024
Διοίκηση ΥπηρεσιώνGeneral Management5
Δημόσια Πολιτική & ΔιοίκησηPublic Administration / Management7
Επιστήμη ΔεδομένωνData Analytics10
Διοικητική Επιστήμη & ΤεχνολογίαE-Business & Digital Marketing12
Επιστήμη των ΥπολογιστώνInformation Systems Management13
Διοίκηση Ανθρώπινου ΔυναμικούHuman Resources Management17
Οικονομική Επιστήμη με ειδίκευση στην Οικονομική Θεωρία (Πλήρους φοίτησης)Economics18
Διοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη (Executive MBA)Διοίκηση Επιχειρήσεων – Κατηγορία «Executive MBAs»20
Διοίκηση Επιχειρήσεων: MBA (Πλήρους φοίτησης)Διοίκηση Επιχειρήσεων – Κατηγορία «ΜΒΑs full time»23
Λογιστική & ΧρηματοοικονομικήΑccounting25
Μάρκετινγκ & ΕπικοινωνίαCorporate Communication25
Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Διεθνή ΠροσανατολισμόMarketing27
Χρηματοοικονομική ΔιοίκησηFinancial Markets33

Άξιο αναφοράς είναι ότι, τα ΠΜΣ του ΟΠΑ ήταν τα μοναδικά προγράμματα Ελληνικών ΑΕΙ που κατατάχθηκαν μεταξύ των κορυφαίων ΠΜΣ στα προαναφερθέντα επιστημονικά πεδία για το 2024.

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης, αναφερόμενος στην πρόσφατη κατάταξη δήλωσε: «Το ΟΠΑ πρωτοπόρο στις Μεταπτυχιακές Σπουδές, έχει σχεδιάσει εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόζουν καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και χρησιμοποιούν την αιχμή της τεχνολογίας. Σύμφωνα με έρευνες, οι απόφοιτοι όλων των προγραμμάτων είναι άρτια εκπαιδευμένοι και βρίσκουν άμεσα επαγγελματική αποκατάσταση, σημειώνοντας γρήγορη ανέλιξη σε θέσεις εργασίας υψηλής ευθύνης στην Ελλάδα και διεθνώς. Η ιδιαίτερα υψηλή αυτή διάκριση του ΟΠΑ από τον διακεκριμένο φορέα αξιολόγησης για το 2024, αποδεικνύει την επιτυχημένη προσήλωσή μας στην αριστεία και την παροχή σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών που εναρμονίζονται με τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισμών και διαμορφώνουν τη νέα γενιά στελεχών και ακαδημαϊκών που απαιτεί το διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον». 

Περισσότερες πληροφορίες: Eduniversal Masters Ranking 2024

Πηγή: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών