Επιλογή Σελίδας

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) αναλαμβάνει, για δέκατη συνεχή χρονιά, πρωτοβουλία ενημέρωσης για την συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα αφορά αποκλειστικά τα επιστημονικά πεδία που προσφέρει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των οκτώ προπτυχιακών του Τμημάτων. Η δράση συμβουλευτικής, θα προσφέρεται όλο το διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι φοιτητές και οι υποψήφιες φοιτήτριες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν στη διάθεσή τους για να καταθέσουν τα μηχανογραφικά τους δελτία.

Καθημερινά, το Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ θα παρέχει πληροφόρηση και θα απαντά στα ερωτήματα των υποψήφιων φοιτητών και φοιτητριών κατά τις ώρες 12:00 – 14:00, Δευτέρα έως Παρασκευή. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επικοινωνούν με τα στελέχη του Γραφείου Διασύνδεσης τηλεφωνικά στο: 210 8203 819, 825 και ηλεκτρονικά στο:  mihanografiko@aueb.gr.

Συμπληρωματικά, όλοι οι υποψήφιοι φοιτητές και οι υποψήφιες φοιτήτριες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μπορούν να ενημερωθούν για τα 8 προπτυχιακά Τμήματα του ΟΠΑ παρακολουθώντας από το κανάλι του Πανεπιστημίου την “Ενημερωτική εκδήλωση για τις σπουδές στο ΟΠΑ“, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα.

Η παραπάνω υπηρεσία, την οποία έχουν ήδη αξιοποιήσει περισσότεροι από 1.200 υποψήφιοι και υποψήφιες, αποτελεί πλέον θεσμό για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς του Ιδρύματος προς τους υποψήφιους νέους και τις υποψήφιες νέες επιστήμονες.

Πηγή: ΟΠΑ