Επιλογή Σελίδας
Δείτε τις ενδεικτικές λύσεις στα μαθήματα της Κοινωνιολογίας, της Χημείας και της Πληροφορικής

Δείτε τις ενδεικτικές λύσεις στα μαθήματα της Κοινωνιολογίας, της Χημείας και της Πληροφορικής

Δείτε τις ενδεικτικές λύσεις στα μαθήματα που εξετάστηκαν σήμερα οι μαθητές: Κοινωνιολογία Χημεία Πληροφορική Πηγή: ΟΕΦΕ
Αναλυτικό πρόγραμμα Ειδικών Μαθημάτων

Αναλυτικό πρόγραμμα Ειδικών Μαθημάτων

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις των Eιδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα Ειδικά Μαθήματα προκειμένου να αποκτήσουν...