Επιλογή Σελίδας

Αυτό το ενημερωτικό δελτίο εστιάζει στη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης/κατάρτισης στην Ευρώπη. Αναδεικνύει τις ηλικίες έναρξης και αποχώρησης και διακρίνει τις έννοιες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης/κατάρτισης πλήρους και μερικής απασχόλησης. Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες για 39 ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα που καλύπτουν 37 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ της ΕΕ.

Δείτε το Ενημερωτικό Δελτίο εδώ

Πηγή: Eurydice