Επιλογή Σελίδας

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών διοργανώνει βιωματικό σεμινάριο για τους εργαζόμενους του

Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο με θέμα  «Το εργασιακό περιβάλλον ως πηγή εργασιακού στρες αλλά και προσωπικού

νοήματος».

Στόχοι σεμιναρίου: 

– αποτελεσματικές στρατηγικές διαχείρισης του στρες

– ανάδειξη παραγόντων ενίσχυσης της εργασιακής ικανοποίησης 

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 7/12, 12/12, 14/12, 19/12 και ώρα 10:30-12:00

Χώρος διεξαγωγής: Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών – Ηράκλειο

Συντονίστριες: Καπελλάκη Ρ., Παπαδάκη Δ.

Υποβολή αιτήσεων: https://forms.gle/m7WBsXPtRFxY2F1i7

Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως και την Τρίτη 05/12/23

*Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και θα προηγηθούν όσοι/όσες δε συμμετείχαν στο σεμινάριο που διεξήχθη πέρυσι.

Πηγή: Πανεπιστήμιο Κρήτης