Επιλογή Σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πέμπτος (5ος) Μαθητικός Διαγωνισμός «ΕΡΜΗΣ» στα Οικονομικά 2024

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει τον Πέμπτο (5ο) Μαθητικό Διαγωνισμό στα Οικονομικά «ΕΡΜΗΣ» για μαθητές/ριες Γ’ Λυκείου ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, ο οποίος καθιερώθηκε πριν τέσσερα χρόνια με αφορμή τον εορτασμό των 100 ετών από την ίδρυση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).

Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού (Φ15/133186/Δ2/20-11-2023), η οργάνωση και διεξαγωγή του διαγωνισμού αναλαμβάνεται από το ΟΠΑ σε συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και την Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο μαθητικός διαγωνισμός «ΕΡΜΗΣ» στα Οικονομικά είναι ένας ετήσιος θεσμός άμιλλας οικονομικών γνώσεων που απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Γ΄ Λυκείου όλων των Σχολείων της χώρας με σκοπό να ενισχυθεί η έφεση των υποψηφίων φοιτητών/ριών στις οικονομικές σπουδές και να δώσουμε κίνητρα στην νέα γενιά να αποκτήσει καλύτερη πληροφόρηση για τις οικονομικές εξελίξεις.

Οι συμμετέχοντες/ουσες στον Διαγωνισμό θα εξετάζονται στο γνωστικό αντικείμενο των Οικονομικών, όπως προσδιορίζεται από την σχετική διδακτέα ύλη του Λυκείου, αλλά και τις ευρύτερες γνώσεις και αναφορές που περιέχονται σε άλλα παρεμφερή βιβλία.

Ο Διαγωνισμός «ΕΡΜΗΣ» θα πραγματοποιηθεί σε 2 Φάσεις.

Η Α’ Φάση θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά με την εξ αποστάσεως μέθοδο το Σάββατο 23 Μαρτίου 2024 και ώρα 16:00-18:00. Σε αυτή την διαδικασία θα λάβουν μέρους όλοι οι μαθητές/ριες της Γ’ Λυκείου που θα δηλώσουν συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Η διαδικασία αυτή απαλλάσσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες από την υποχρέωση μετάβασης και παρουσίας στις αίθουσες των εξετάσεων.

Η Β’ Φάση θα γίνει το Σάββατο 27 Απριλίου 2024 και ώρα 11:00-13:00, όπου θα λάβουν μέρος μόνο οι επιτυχόντες/ουσες-διακριθέντες/θείσες της Α’ φάσης του Διαγωνισμού. Η Β’ Φάση προγραμματίζεται να γίνει με φυσική παρουσία στους χώρους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα έξοδα μετακίνησης της Β΄ Φάσης βαρύνουν αποκλειστικά τον/την διαγωνιζόμενο/η, δηλαδή χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο ή για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος συμμετοχής των μαθητών/ριών ορίζεται το χρονικό διάστημα από 1/1/2024 μέχρι 31/1/2024 και θα γίνει ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Διαγωνισμού.

Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού και περισσότερες πληροφορίες στο site: www.diagonismos.ermis.aueb.gr

Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Χριστίνα Βάγγη (info@diagonismos.ermis.aueb.gr).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Σε ποιους απευθύνεται: Ο μαθητικός διαγωνισμός «ΕΡΜΗΣ» στα Οικονομικά είναι ένας ετήσιος θεσμός άμιλλας οικονομικών γνώσεων που απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Γ’ Λυκείου όλων των Σχολείων της χώρας, καθώς επίσης, και Ελληνικών σχολείων του εξωτερικού. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό εξετάζονται γραπτά στο γνωστικό αντικείμενο των Οικονομικών, όπως προσδιορίζεται από την σχετική διδακτέα ύλη του Λυκείου αλλά και τις ευρύτερες γνώσεις και ζητήματα τα οποία περιέχονται σε άλλα παρεμφερή βιβλία. Ο διαγωνισμός είναι ετήσιος και ξεκίνησε το 2020 με αφορμή τον εορτασμό των 100 ετών από την ίδρυση του ΟΠΑ.


Σκοπιμότητα: Ο στόχος του διαγωνισμού είναι η νέα γενιά να αποκτήσει καλύτερη πληροφόρηση για τις οικονομικές εξελίξεις και τα νέα εργαλεία ανάλυσης που χρησιμοποιεί η οικονομική επιστήμη, όπως και να ενισχυθεί το ενδιαφέρον των μαθητών, και άρα υποψηφίων φοιτητών, στις οικονομικές σπουδές.


Φορέας διοργάνωσης: Ο διαγωνισμός «ΕΡΜΗΣ» οργανώνεται και διεξάγεται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), Πατησίων 76, Αθήνα 10434, σε συνεργασία με την Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (παρακάτω αναγράφονται τα μέλη της επιστημονικής και οργανωτικής επιτροπής του διαγωνισμού). Το ΟΠΑ έχει την ευθύνη υλοποίησης του διαγωνισμού και τη προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.


Χαρακτηριστικά του διαγωνισμού: (α) Η συμμετοχή των μαθητών είναι προαιρετική με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων. (β) Ο διαγωνισμός γίνεται εκτός σχολικού ωρολογίου προγράμματος. (γ) Η συμμετοχή των μαθητών δεν έχει οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές και τα σχολεία, με εξαίρεση τα έξοδα μετακίνησης των μαθητών εκείνων που θα λάβουν μέρος στη τελική φάση του διαγωνισμού που προβλέπεται να γίνει στο κεντρικό κτίριο του ΟΠΑ την Άνοιξη του 2024.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Αιτήσεις συμμετοχής στο 5ο διαγωνισμό «ΕΡΜΗΣ»: Ως ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος συμμετοχής των μαθητών στο διαγωνισμό του σχολικού έτους 2023‐2024 ορίζεται το χρονικό διάστημα 1/01/2024 – 31/01/2024 και θα γίνει ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Διαγωνισμού. Από την αρχή της νέας σχολικής χρονιάς, δηλαδή τον Σεπτέμβριο του 2023, η Επιτροπή του Διαγωνισμού θα έρθει σε επαφή με τους Οικονομολόγους εκπαιδευτικούς των Σχολείων της χώρας με σκοπό να ενημερωθούν οι μαθητές για τον διαγωνισμό. Πληροφορίες και ενημέρωση θα παρέχονται και από τον σχετικό ιστότοπο του ΟΠΑ https://diagonismos.ermis.aueb.gr/. Παράλληλα, οι μαθητές θα μπορούν να ενημερώνονται από τους Διευθυντές και τους οικονομολόγους εκπαιδευτικούς των σχολείων τους.


Τρόπος διεξαγωγής του 5ου διαγωνισμού «ΕΡΜΗΣ»: Ο διαγωνισμός του σχολικού έτους 2023‐24 θα πραγματοποιηθεί σε 2 Φάσεις. Η Α’ Φάση θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά με την εξ αποστάσεως μέθοδο το Σάββατο 23 Μαρτίου 2024 και ώρα 16:00‐18:00. Σε αυτή την διαδικασία θα λάβουν μέρους όλοι οι μαθητές που θα έχουν δηλώσει συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Η διαδικασία αυτή απαλλάσσει τους συμμετέχοντες από την υποχρέωση μετάβασης και παρουσίας στις αίθουσες των εξετάσεων. Η Β’ και τελική Φάση θα γίνει το Σάββατο 27 Απριλίου 2024 και ώρα 11:00‐13:00, όπου θα λάβουν μέρος μόνο οι διακριθέντες της Α’ φάσης του Διαγωνισμού. Ο αριθμός των διακριθέντων της Α’ φάσης ορίζεται από την οργανωτική επιτροπή κάθε έτους. Η Β’ Φάση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία των μαθητών/μαθητριών στους χώρους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν περιορισμοί μετακίνησης και παρουσίας λόγω πανδημίας). Διαφορετικά, θα διεξαχθεί και αυτή ηλεκτρονικά με την εξ αποστάσεως μέθοδο. Τα έξοδα μετακίνησης της Β΄ Φάσης βαρύνουν αποκλειστικά τον διαγωνιζόμενο, δηλαδή χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο ή για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.


Τρόπος βαθμολόγησης γραπτών: Τα γραπτά βαθμολογούνται σε ειδικό χώρο του ΟΠΑ από ειδικούς βαθμολογητές καθηγητές Οικονομολόγους και από διδακτορικούς φοιτητές. Κάθε γραπτό αξιολογείται από δύο (2) βαθμολογητές. Οι βαθμολογητές για να σημειώσουν στο γραπτό τις ατέλειές του χρησιμοποιούν ο μεν Πρώτος (Α) στυλό με κόκκινο μελάνι και ο Δεύτερος (Β) στυλό με μπλε μελάνι. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τη βαθμολογική κλίμακα από ένα μέχρι εκατό (1 – 100) και καταχωρίζεται από κάθε βαθμολογητή. Σε περίπτωση διαφοράς βαθμολογίας μέχρι δεκαπέντε (15) μονάδες, βαθμός αξιολόγησης του γραπτού είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο βαθμολογητών. Σε περίπτωση διαφοράς βαθμολογίας μεγαλύτερης των δεκαπέντε (15) μονάδων διενεργείται αναβαθμολόγηση από τα μέλη που ορίζονται από την επιτροπή ως αναβαθμολογητές και βαθμός αξιολόγησης του γραπτού είναι ο βαθμός της αναβαθμολόγησης.


Βραβεία σε διακριθέντες: Όλοι/όλες οι συμμετέχοντες/ουσες στη Β’ και τελική Φάση θα λάβουν τιμητικούς επαίνους, ενώ οι 6 πρώτοι/ες θα λάβουν και ειδικά χρηματικά βραβεία από το ΟΠΑ. Η τελετή βράβευσης γίνεται στο ΟΠΑ με την συμμετοχή του Πρύτανη στο τέλος Σεπτεμβρίου.


Διαδικασία αξιολόγησης και αποτίμησης: Μέχρι τώρα η αξιολόγηση γίνεται με βάση τη συμμετοχή των μαθητών στο διαγωνισμό κάθε χρόνο. Για παράδειγμα, στον 3ο & 4ο Διαγωνισμό των σχολικών ετών 2021‐22 & 2022‐2023 υπήρξαν περίπου 1000 εγγραφές αρχικής συμμετοχής. Ας σημειωθεί ότι ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες της Γ’ Λυκείου μόνο.

Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή: Η Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή του διαγωνισμού για το σχολικό έτος 2023‐24, σύμφωνα με την απόφαση Πρύτανη του ΟΠΑ Αρ. Πρωτ. 2492/15‐6‐2021, αποτελείται από 9 μέλη κι έχει την ακόλουθη σύνθεση:

 1. Απόστολος Φιλιππόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Ο.Π.Α., ως
  Πρόεδρος/Συντονιστής
 2. Νικόλαος Χριστοδουλάκης, Ομότιμος Καθηγητής Ο.Π.Α., ως Αναπληρωτής
  Πρόεδρος/Συντονιστής
 3. Εμμανουήλ Κρητικός, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και
  Τεχνολογίας Ο.Π.Α., ως μέλος
 4. Ευάγγελος Βασιλάτος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
  Ο.Π.Α., ως μέλος
 5. Θωμάς Μούτος, Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
  Σπουδών Ο.Π.Α., ως μέλος
 6. Ιωάννης Λοϊζίδης, Ομότιμος Καθηγητής Ο.Π.Α., ως μέλος
 7. Κων/νος Κόλλιας, Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.), ως εξωτερικό
  μέλος
 8. Χαρά Ξάνθη, Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  (Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.), ως εξωτερικό μέλος
 9. Άγγελος Αντωνόπουλος, Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας
  Εκπαίδευσης (Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.), ως εξωτερικό μέλος

Οι αρμοδιότητές τους είναι η συνολική οργάνωση του διαγωνισμού, η επαφή με σχολεία και οικονομολόγους εκπαιδευτικούς, η ενημέρωση των μαθητών σε συνεχή βάση, η επιλογή των θεμάτων, η εποπτεία της βαθμολόγησης των γραπτών, ο καθορισμός των κριτηρίων για την επόμενη φάση του διαγωνισμού, η απονομή βραβείων, κλπ.

Επιτροπή Αξιολόγησης : Η Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού για το σχολικό έτος 2022‐23 αποτελείται από τους:

 1. Γεώργιος Οικονομίδης, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και
  Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Ο.Π.Α.
 2. Ηλίας Τζαβαλής, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Ο.Π.Α.
 3. Πέτρος Βαρθαλίτης, Επικ. Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Ο.Π.Α.
  Επίσης, στη βαθμολόγηση των γραπτών συνδράμουν και διδακτορικοί φοιτητές του
  Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών οι οποίοι είναι 10‐12 άτομα.

Επικοινωνία και πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε στο site: www.diagonismos.ermis.aueb.gr


e‐mail: info@diagonismos.ermis.aueb.gr


Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Χριστίνα Βάγγη, e‐mail: chrisvaggi@aueb.gr, τηλ.: 210‐8203369.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Πηγή: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών