Επιλογή Σελίδας

Αύγουστος 2019

Αν ο μέσος Έλληνας είχε συνείδηση ενεργού πολίτη, η κοινωνία μας θα είχε μεγαλύτερη συνοχή, η δημοκρατία μας θα λειτουργούσε ως τέτοια και τα δικαιώματά μας θα διασφαλίζονταν, οι νόμοι και το κανονιστικό πλαίσιο της πολιτείας θα εφαρμόζονταν, το περιβάλλον θα...