Επιλογή Σελίδας

Η Ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και σε επαγγελματίες της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Διαμεσολάβησης

Το σύγχρονο παγκόσμιο τοπίο χαρακτηρίζεται από αστάθεια, αβεβαιότητα, πολυπλοκότητα και ασάφεια, που οφείλεται στις επιδράσεις της παγκοσμιοποίησης, των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και των γεωπολιτικών αλλαγών που περιπλέκουν περαιτέρω την αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτισμών. Καθώς η αδυναμία αποτελεσματικής διαχείρισης του μεταναστευτικού ζητήματος συνδέεται στενά με την πολιτική και κοινωνική αστάθεια, η ημερίδα αποσκοπεί στην εξέταση των πολιτικών και πρακτικών που εφαρμόζονται για τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος στην εκπαίδευση. Σε ένα τόσο περίπλοκο περιβάλλον, ο ρόλος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός στην προώθηση της συνεργασίας και της κατανόησης μεταξύ των πολιτισμικών ομάδων.

Η ημερίδα αυτή έχει ως στόχο να ρίξει φως στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί ιθύνοντες στα σύγχρονα πλουραλιστικά περιβάλλοντα και να εντοπίσει προοπτικές για τη δημιουργία πιο περιεκτικών και αποτελεσματικών πολιτικών και πρακτικών. Η εκπαίδευση, η οποία δίνει έμφαση στην ενσυναίσθηση, την πολιτισμική νοημοσύνη και την προσαρμοστικότητα, μπορεί να μετριάσει τις συγκρούσεις που προκύπτουν από τις πολιτισμικές ανισότητες. Η ημερίδα θα επικεντρωθεί επίσης στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών να αγκαλιάσουν τον πολιτισμικό πλουραλισμό, να αξιοποιήσουν τις πολιτισμικές αποχρώσεις και να προωθήσουν ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς που ενδυναμώνει τον πολυπολιτισμικό μαθητικό πληθυσμό.

Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και σε επαγγελματίες οι οποίοι εργάζονται σε πολλαπλά πεδία εφαρμογής της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Διαμεσολάβησης, όπως οργανισμοί, εταιρείες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κρατική και τοπική αυτοδιοίκηση.

Η ημερίδα διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Έδρα UNESCO και Τμήμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης), το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Εργαστήριο Κοινωνιολογίας και Εκπαίδευσης) του Πανεπιστημίου Πατρών, την Έδρα UNESCO του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και την Έδρα UNESCO του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Η είσοδος στην ημερίδα είναι ελεύθερη, ενώ θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής σε όσους συμμετέχοντες παρευρεθούν με φυσική παρουσία.

Η ημερίδα θα μεταδίδεται και ζωντανά μέσω διαδικτύου

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 2 Μαρτίου 2024, στο Κτίριο ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ (Αμφιθέατρο ΙΙ), 3ης  Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη, στην Θεσσαλονίκη.

Δείτε Το Πρόγραμμα Της Ημερίδας Εδώ (PDF)

Δήλωσε συμμετοχή εδώ

Πηγή: University of Nicosia